Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 06-10-2019
Revideret: 09-02-2020

Majsensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 3498 3427 10001    
Slætdato 03/10 08/09 25/09 20/09 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 354 353 356 310 401
Aske (g/kg TS) 30 34 30 24 35
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,6 79,0 77,9 75,1 79,9
Råprotein (g/kg TS) 75 79 74 69 81
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 544 553 554 441 659
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 68 70 47 103
NDF (g/kg TS) 354 355 363 316 394
FK NDF (%) 63,0 67,0 64,7 56,7 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 189 164 182 152 227
Stivelse (g/kg TS) 324 294 309 274 371
Sukker (g/kg TS) 14 14 13 10 20
pH 3,9 3,8 3,9 3,7 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 52 59 54 38 63
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 13 11 18
Tyggetid (Min./kg TS) 43 43 44 39 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40 0,41 0,38 0,43
AAT20 (g/kg TS) 83 83 83 79 88
PBV20 (g/kg TS) -56 -53 -56 -64 -48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,32 6,39 6,31 6,07 6,57
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,16 1,18 1,13 1,22
Kg pr. FEN 3,37 3,35 3,35 2,91 3,83
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,08 1,10 1,05 1,16
Kg pr. FE 3,15 3,10 3,13 2,72 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 44 47 43 37 50

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 328 350 923    
Ca (g/kg TS) 1,6 2,0 1,8 1,1 2,1
P (g/kg TS) 1,9 1,9 2,0 1,6 2,3
Mg (g/kg TS) 1,1 1,4 1,2 1,0 1,3
K (g/kg TS) ch 9,2 9,7 9,6 7,7 10,8
Na (g/kg TS) 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3
Cl (g/kg TS) 1,7 2,0 1,6 1,2 2,2
S (g/kg TS) 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1
CAB meq/kg TS 136 138 157 100 171
Fe (mg/kg TS) 82 92 93 48 110
Mn (mg/kg TS) 20 25 21 12 29
Zn (mg/kg TS) 26 31 26 18 34
Cu (mg/kg TS) 3,72 3,82 3,40 2,60 4,70
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Se (mg/kg TS) 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02
Mo (mg/kg TS) 0,40 0,39 0,46 0,20 0,70
I (mg/kg TS) 0,22 0,25 0,25 0,10 0,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 1142 259 331
Slætdato 03/10 04/10 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 353 351 354
Aske (g/kg TS) 29 29 30
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 78,0 77,4
Råprotein (g/kg TS) 77 77 74
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 521 495 560
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 57 80
NDF (g/kg TS) 365 369 346
FK NDF (%) 65,2 65,7 61,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 174 197
Stivelse (g/kg TS) 327 319 325
Sukker (g/kg TS) 12 14 14
pH 3,9 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 51 47 53
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 15
Tyggetid (Min./kg TS) 44 45 43
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41 0,40
AAT20 (g/kg TS) 85 86 82
PBV20 (g/kg TS) -57 -59 -55
NEL20 (MJ/kg TS) 6,38 6,36 6,29
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,17 1,18
Kg pr. FEN 3,33 3,37 3,38
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10 1,10
Kg pr. FE 3,14 3,17 3,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 45 46 43

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 115 225 878 795 344 888
Slætdato 22/09 24/09 03/10 04/10 03/10 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 367 360 353 354 349 348
Aske (g/kg TS) 29 30 28 29 30 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,7 78,9 77,6 77,4 78,5 77,2
Råprotein (g/kg TS) 76 75 75 74 76 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 537 516 560 550 548 527
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 69 78 76 69 65
NDF (g/kg TS) 351 347 347 348 352 369
FK NDF (%) 65,4 65,5 62,1 61,9 65,0 63,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 173 194 196 176 186
Stivelse (g/kg TS) 327 334 332 330 325 310
Sukker (g/kg TS) 11 12 13 14 13 14
pH 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Nitrat (g/kg tørstof)     0,4      
Mælkesyre (g/kg TS) 51 52 54 52 52 50
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 14 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 42 42 43 43 43 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,42
AAT20 (g/kg TS) 84 85 83 83 84 84
PBV20 (g/kg TS) -57 -59 -56 -56 -57 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,40 6,43 6,34 6,31 6,39 6,27
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,16 1,17 1,18 1,16 1,19
Kg pr. FEN 3,20 3,25 3,35 3,36 3,36 3,45
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,08 1,10 1,10 1,09 1,12
Kg pr. FE 2,97 3,02 3,13 3,14 3,14 3,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 43 43 43 44 45

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Absalon 1 330 73 403 67,4 279 10 77,6 6,28
Activate 2 378 80 355 63,8 335 15 77,9 6,39
Amagrano 2 373 72 372 57,1 351 10 74,7 6,09
Ambition 7 355 75 360 64,4 341 10 78,0 6,36
Asgaard 2 403 72 362 67,5 324 12 79,1 6,34
Atrium 6 364 75 351 68,6 321 17 79,8 6,50
Augustus KWS 8 360 76 352 69,6 351 12 80,1 6,64
Autens KWS 5 367 80 367 64,2 329 11 77,6 6,31
Chavoxx 4 352 75 373 66,2 338 10 78,1 6,46
Edgar KWS 1 361 70 390 68,7 331 10 78,6 6,54
Emblem 10 354 78 378 65,5 316 10 77,6 6,34
Emmerson 4 379 78 379 64,4 313 11 77,2 6,28
Fieldstar 5 346 77 353 66,7 331 16 79,0 6,42
Gatsby 3 326 75 410 63,5 265 10 75,6 6,07
Kompetens 3 356 85 350 61,8 334 11 77,3 6,26
LG30209 1 376 71 372 69,2 298 10 79,4 6,34
LG31218 6 353 77 347 66,6 337 10 79,2 6,48
RGT Sharxx 1 352 69 359 66,3 325 29 78,6 6,44
Reason 1 328 78 375 64,9 302 10 77,5 6,27
SY Milkytop 1 277 83 378 67,7 319 10 78,5 6,49
SY Nordicstar 4 345 83 374 65,4 338 12 77,8 6,47
SY Scandik 2 331 72 350 65,5 324 36 78,6 6,39
Sortsblanding 1 343 76 353 70,0 312 10 80,3 6,42
Sunlite 7 365 78 362 66,1 343 10 78,5 6,45
Wizard 16 375 76 364 65,8 322 14 78,2 6,35

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 3498 186
Slætdato 03/10 09/10
Tørstofindhold (g/kg) 354 333
Aske (g/kg TS) 30 30
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,6 76,0
Råprotein (g/kg TS) 75 78
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 544 516
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 67
NDF (g/kg TS) 354 376
FK NDF (%) 63,0 61,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 189 202
Stivelse (g/kg TS) 324 298
Sukker (g/kg TS) 14 14
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 52 53
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 43 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 82
PBV20 (g/kg TS) -56 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,32 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,21
Kg pr. FEN 3,37 3,67
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,15
Kg pr. FE 3,15 3,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 44 49

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 09-02-2020 Oprettet: 06-10-2019 Revideret: 09-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21