Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 01-11-2019
Revideret: 02-02-2020

Majsensilage 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 186 209 508    
Slætdato 09/10 20/09 03/10 28/09 24/10
Tørstofindhold (g/kg) 333 353 347 294 377
Aske (g/kg TS) 30 35 32 24 35
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 78,9 77,9 73,0 78,9
Råprotein (g/kg TS) 78 80 76 71 85
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 516 517 524 437 593
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 60 62 47 93
NDF (g/kg TS) 376 347 360 323 425
FK NDF (%) 61,3 66,1 64,6 54,6 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 202 169 181 160 240
Stivelse (g/kg TS) 298 310 305 244 354
Sukker (g/kg TS) 14 12 12 10 21
pH 3,9 3,8 3,9 3,7 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 53 56 53 39 65
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 13 11 19
Tyggetid (Min./kg TS) 46 42 44 40 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,40 0,41 0,39 0,46
AAT20 (g/kg TS) 82 84 83 77 87
PBV20 (g/kg TS) -52 -53 -55 -62 -41
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,39 6,28 5,83 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,16 1,19 1,15 1,27
Kg pr. FEN 3,67 3,35 3,54 3,16 4,26
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,08 1,10 1,08 1,23
Kg pr. FE 3,48 3,10 3,28 2,95 4,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 49 48 45 40 59

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 100 20 15
Slætdato 08/10 11/10 09/10
Tørstofindhold (g/kg) 334 328 318
Aske (g/kg TS) 30 33 30
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 75,7 75,5
Råprotein (g/kg TS) 77 85 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 510 475 527
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 58 74
NDF (g/kg TS) 380 400 377
FK NDF (%) 62,7 63,3 60,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 194 191 207
Stivelse (g/kg TS) 300 271 284
Sukker (g/kg TS) 14 15 13
pH 3,9 4,1 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 53 47 54
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 47 49 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 83 84 81
PBV20 (g/kg TS) -54 -48 -49
NEL20 (MJ/kg TS) 6,20 6,12 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,22 1,22
Kg pr. FEN 3,63 3,78 3,87
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,16 1,15
Kg pr. FE 3,45 3,60 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 48 58 50

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 86 59
Slætdato 08/10 11/10
Tørstofindhold (g/kg) 345 320
Aske (g/kg TS) 29 30
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,3
Råprotein (g/kg TS) 77 78
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 515 520
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 70
NDF (g/kg TS) 361 385
FK NDF (%) 61,0 60,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 202 206
Stivelse (g/kg TS) 320 279
Sukker (g/kg TS) 12 17
pH 3,9 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 53 53
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 45 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,43
AAT20 (g/kg TS) 83 82
PBV20 (g/kg TS) -53 -51
NEL20 (MJ/kg TS) 6,22 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,22
Kg pr. FEN 3,50 3,83
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,16
Kg pr. FE 3,30 3,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 49

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 1 270 87 357 55,6 272 11 74,1 5,68
Ambition 2 297 76 433 66,1 245 10 75,9 6,15
Emblem 1 329 79 420 65,1 283 10 76,0 6,26
Emmerson 2 321 81 381 66,6 237 36 77,9 6,28
Fieldstar 1 338 83 353 63,9 323 10 77,8 6,34
SY Milkytop 1 302 76 373 57,0 330 10 74,4 6,13
Sergio KWS 1 314 76 340 63,1 306 37 78,1 6,25

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 186 3486
Slætdato 09/10 02/10
Tørstofindhold (g/kg) 333 354
Aske (g/kg TS) 30 30
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 77,6
Råprotein (g/kg TS) 78 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 516 544
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 72
NDF (g/kg TS) 376 354
FK NDF (%) 61,3 63,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 202 189
Stivelse (g/kg TS) 298 325
Sukker (g/kg TS) 14 14
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 53 51
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 46 43
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,40
AAT20 (g/kg TS) 82 83
PBV20 (g/kg TS) -52 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,18
Kg pr. FEN 3,67 3,36
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,10
Kg pr. FE 3,48 3,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 49 44

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 01-11-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21