Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 06-10-2020
Revideret: 07-02-2021

Majsensilage 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 3684 3507 9952    
Slætdato 29/09 03/10 27/09 15/09 13/10
Tørstofindhold (g/kg) 335 354 353 296 378
Aske (g/kg TS) 31 30 32 26 37
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 77,6 78,0 75,3 79,7
Råprotein (g/kg TS) 73 75 76 65 81
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 569 544 557 473 668
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 73 72 49 104
NDF (g/kg TS) 379 354 360 345 415
FK NDF (%) 65,1 63,0 64,7 60,5 69,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 189 180 177 227
Stivelse (g/kg TS) 290 324 311 243 336
Sukker (g/kg TS) 13 14 13 10 18
pH 3,8 3,9 3,9 3,7 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 56 52 55 45 68
Eddikesyre (g/kg TS) 18 14 14 13 25
Tyggetid (Min./kg TS) 47 43 44 43 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,40 0,41 0,39 0,45
AAT20 (g/kg TS) 82 83 83 78 86
PBV20 (g/kg TS) -56 -56 -55 -64 -46
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 6,32 6,34 6,07 6,52
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,18 1,17 1,14 1,22
Kg pr. FEN 3,56 3,37 3,36 3,11 4,02
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,10 1,10 1,07 1,17
Kg pr. FE 3,37 3,15 3,15 2,91 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 42 44 45 35 50

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 394 330 952    
Ca (g/kg TS) 1,8 1,6 1,7 1,4 2,3
P (g/kg TS) 1,8 1,9 2,0 1,5 2,2
Mg (g/kg TS) 1,2 1,1 1,2 1,0 1,3
K (g/kg TS) ch 9,4 9,2 9,5 7,9 11,0
Na (g/kg TS) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3
Cl (g/kg TS) 1,8 1,7 1,8 1,3 2,2
S (g/kg TS) 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0
CAB meq/kg TS 141 136 142 102 179
Fe (mg/kg TS) 80 82 86 53 109
Mn (mg/kg TS) 20 20 21 13 27
Zn (mg/kg TS) 27 26 27 18 35
Cu (mg/kg TS) 3,45 3,72 3,66 2,30 4,50
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Se (mg/kg TS) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Mo (mg/kg TS) 0,40 0,40 0,42 0,30 0,50
I (mg/kg TS) 0,24 0,22 0,24 0,10 0,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 1161 344 320
Slætdato 02/10 03/10 30/09
Tørstofindhold (g/kg) 333 335 330
Aske (g/kg TS) 31 30 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 78,0 77,5
Råprotein (g/kg TS) 74 74 72
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 551 524 581
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 59 79
NDF (g/kg TS) 384 386 376
FK NDF (%) 67,0 66,9 64,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 205 206 196
Stivelse (g/kg TS) 294 290 292
Sukker (g/kg TS) 11 11 13
pH 3,8 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 57 54 56
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 20
Tyggetid (Min./kg TS) 48 48 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 84 84 82
PBV20 (g/kg TS) -58 -58 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,36 6,32 6,33
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,18 1,18
Kg pr. FEN 3,54 3,54 3,59
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,11 1,11
Kg pr. FE 3,35 3,35 3,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 43 41

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 94 185 836 824 348 972
Slætdato 22/09 27/09 30/09 03/10 30/09 05/10
Tørstofindhold (g/kg) 341 342 331 330 328 332
Aske (g/kg TS) 33 33 30 30 32 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,4 78,1 77,3 77,4 77,9 78,0
Råprotein (g/kg TS) 75 73 73 70 75 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 562 574 566 574 560
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 72 77 76 71 67
NDF (g/kg TS) 371 373 381 384 378 379
FK NDF (%) 66,5 66,1 64,7 65,2 66,0 66,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 202 206 204 197 195 201
Stivelse (g/kg TS) 287 292 289 290 284 293
Sukker (g/kg TS) 14 12 13 13 13 12
pH 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 56 59 58 56 57 57
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 18 19 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 46 46 47 47 47 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 82 82 82 82 83
PBV20 (g/kg TS) -56 -57 -55 -58 -54 -55
NEL20 (MJ/kg TS) 6,35 6,33 6,30 6,31 6,33 6,34
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,17
Kg pr. FEN 3,46 3,48 3,59 3,61 3,61 3,56
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,12 1,12 1,11 1,11
Kg pr. FE 3,24 3,28 3,41 3,42 3,40 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 42 42 40 44 44

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 3 334 77 383 69,0 290 14 79,1 6,45
Ambition 3 383 74 362 66,6 352 10 78,9 6,52
Atrium 1 304 81 365 71,9 308 10 80,8 6,71
Augustus KWS 3 337 76 365 68,3 319 10 79,3 6,47
Autens KWS 6 319 74 388 68,2 281 12 78,6 6,37
Chavoxx 5 315 74 375 67,5 298 15 78,7 6,41
Edgar KWS 4 332 71 385 66,7 309 15 78,1 6,39
Emblem 5 365 78 361 67,2 323 10 79,0 6,46
Emmerson 1 363 75 365 63,5 332 10 77,5 6,36
Fieldstar 5 346 76 381 68,1 316 10 78,8 6,48
Gatsby 4 337 73 385 67,2 311 12 78,2 6,40
Græsblanding 35 1 239 180 443 73,4   27 77,7 6,58
Keen 6 328 72 379 68,2 308 10 78,9 6,41
Kompetens 2 337 68 378 66,1 297 10 78,0 6,26
LG30209 1 314 81 374 63,3 280 10 77,0 6,17
LG31218 3 308 72 409 66,2 254 10 77,0 6,20
Reason 3 323 75 381 67,2 287 11 78,3 6,31
Sunlite 3 365 74 386 66,3 313 10 77,9 6,35
Topper 1 406 81 366 65,4 347 10 78,2 6,46
Wizard 8 339 73 395 68,0 283 11 78,2 6,35

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 3684 202
Slætdato 29/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 335 325
Aske (g/kg TS) 31 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 75,9
Råprotein (g/kg TS) 73 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 569 514
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 62
NDF (g/kg TS) 379 403
FK NDF (%) 65,1 63,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 218
Stivelse (g/kg TS) 290 265
Sukker (g/kg TS) 13 13
pH 3,8 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 56 55
Eddikesyre (g/kg TS) 18 16
Tyggetid (Min./kg TS) 47 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 82 82
PBV20 (g/kg TS) -56 -54
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,21
Kg pr. FEN 3,56 3,77
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,17
Kg pr. FE 3,37 3,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 42 46

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 06-10-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21