Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 26-10-2020
Revideret: 26-11-2020

Majsensilage 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 307-309. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 159 186 548    
Slætdato 08/10 09/10 04/10 01/10 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 326 333 340 285 364
Aske (g/kg TS) 34 30 33 26 41
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 76,0 77,3 72,8 78,8
Råprotein (g/kg TS) 75 78 78 65 85
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 501 516 525 421 589
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 67 64 41 82
NDF (g/kg TS) 406 376 367 370 452
FK NDF (%) 63,9 61,3 64,0 57,8 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 219 202 185 185 256
Stivelse (g/kg TS) 264 298 299 212 313
Sukker (g/kg TS) 14 14 13 10 23
pH 3,9 3,9 3,9 3,7 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 54 53 55 42 64
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 14 11 25
Tyggetid (Min./kg TS) 51 46 45 46 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,41 0,41 0,47
AAT20 (g/kg TS) 82 82 83 78 86
PBV20 (g/kg TS) -54 -52 -53 -65 -42
NEL20 (MJ/kg TS) 6,12 6,16 6,26 5,84 6,40
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,21 1,19 1,16 1,27
Kg pr. FEN 3,76 3,67 3,56 3,32 4,30
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,15 1,12 1,10 1,25
Kg pr. FE 3,62 3,48 3,35 3,12 4,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 49 48 35 58

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 80 11 18
Slætdato 08/10 10/10 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 332 327 328
Aske (g/kg TS) 33 32 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 76,4 76,2
Råprotein (g/kg TS) 75 73 74
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 490 461 483
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 50 54
NDF (g/kg TS) 409 407 414
FK NDF (%) 63,3 65,0 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 227 221 203
Stivelse (g/kg TS) 266 259 252
Sukker (g/kg TS) 11 15 16
pH 3,9 4,0 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 48 49
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 16
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 82 84 83
PBV20 (g/kg TS) -54 -59 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,12 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,22 1,21
Kg pr. FEN 3,71 3,74 3,75
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,16 1,16
Kg pr. FE 3,58 3,57 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 48 44 45

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 74 54
Slætdato 06/10 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 327 326
Aske (g/kg TS) 33 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,5
Råprotein (g/kg TS) 76 71
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 494 506
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 62
NDF (g/kg TS) 404 407
FK NDF (%) 65,0 63,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 213 216
Stivelse (g/kg TS) 267 266
Sukker (g/kg TS) 14 13
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 51
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 83 82
PBV20 (g/kg TS) -55 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,19 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,22
Kg pr. FEN 3,70 3,78
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17
Kg pr. FE 3,55 3,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 43

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 1 292 75 368 64,2 263 34 77,5 6,19
Fieldstar 1 301 88 377 67,5 244 10 78,4 6,22
Gatsby 1 284 68 389 74,0 246 10 80,7 6,40
Græsblanding 35 2 306 68 414 67,4 216 10 77,2 6,07
Wizard 2 307 66 428 69,0 269 10 77,5 6,32

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 159 2619
Slætdato 08/10 30/09
Tørstofindhold (g/kg) 326 333
Aske (g/kg TS) 34 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 77,7
Råprotein (g/kg TS) 75 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 501 553
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 69
NDF (g/kg TS) 406 380
FK NDF (%) 63,9 65,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 219 200
Stivelse (g/kg TS) 264 292
Sukker (g/kg TS) 14 13
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 55
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 51 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 82 83
PBV20 (g/kg TS) -54 -57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,12 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,18
Kg pr. FEN 3,76 3,57
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,11
Kg pr. FE 3,62 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 42

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 26-11-2020 Oprettet: 26-10-2020 Revideret: 26-11-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Helsæd 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at o...
26.11.20
Hvede-græs, ensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvede-græs, ensilage. Dvs. NorFor foder...
26.11.20
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
26.11.20
Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
26.11.20
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
26.11.20