Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-07-2019
Revideret: 02-02-2020

Grønrug, ensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønrug, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 311. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønrug, ensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 32 5 17    
Tørstofindhold (g/kg) 280 183 260 211 374
Aske (g/kg TS) 86 139 108 67 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 72,5 71,8 66,0 80,8
Råprotein (g/kg TS) 135 197 142 104 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 788 625 762 681 866
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 69 85 63 100
NDF (g/kg TS) 473 422 475 414 589
FK NDF (%) 71,0 65,6 66,3 64,9 77,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 176 177 99 197
Stivelse (g/kg TS) 10 10 10 10 10
Sukker (g/kg TS) 58 12 29 10 118
pH 4,3 4,1 4,3 3,8 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 70 60 59 30 98
Eddikesyre (g/kg TS) 17 31 19 8 24
Tyggetid (Min./kg TS) 63 58 65 55 83
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48 0,51 0,44 0,57
AAT20 (g/kg TS) 68 64 65 60 75
PBV20 (g/kg TS) 20 80 33 -9 52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,64 5,59 5,37 6,44
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,33 1,34 1,15 1,38
Kg pr. FEN 4,76 7,41 5,52 3,24 5,63
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,34 1,38 1,09 1,49
Kg pr. FE 4,81 7,45 5,65 3,21 5,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 116 203 138 84 139

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Markstak

Antal prøver 6
Slætdato  
Tørstofindhold (g/kg) 279
Aske (g/kg TS) 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0
Råprotein (g/kg TS) 129
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 768
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86
NDF (g/kg TS) 494
FK NDF (%) 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173
Stivelse (g/kg TS) 10
Sukker (g/kg TS) 68
pH 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 62
Eddikesyre (g/kg TS) 17
Tyggetid (Min./kg TS) 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,30
Kg pr. FEN 5,03
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,36
Kg pr. FE 5,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 08-07-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21