Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 05-10-2018
Revideret: 03-02-2019

Ærtehelsæd, ensilage 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 315. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 31 33 107    
Tørstofindhold (g/kg) 393 336 320 294 537
Aske (g/kg TS) 62 72 75 47 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 73,7 73,3 68,7 77,9
Råprotein (g/kg TS) 138 150 151 113 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 689 677 499 748
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 98 98 46 97
NDF (g/kg TS) 327 359 365 276 383
FK NDF (%) 51,5 56,6 56,9 40,8 62,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 304 237 228 216 385
Stivelse (g/kg TS) 152 119 122 64 230
Sukker (g/kg TS) 39 28 21 10 74
pH 4,2 4,1 4,2 3,8 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 65 84 84 30 100
Eddikesyre (g/kg TS) 17 22 22 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 49 51 52 39 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,43 0,36 0,46
AAT20 (g/kg TS) 71 69 68 64 79
PBV20 (g/kg TS) 25 40 42 -1 55
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,86 5,78 5,15 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,27 1,29 1,19 1,44
Kg pr. FEN 3,53 3,91 4,22 2,43 4,42
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,23 1,25 1,09 1,38
Kg pr. FE 3,28 3,78 4,10 2,20 4,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 135 139 91 156

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 6
Slætdato  
Tørstofindhold (g/kg) 393
Aske (g/kg TS) 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4
Råprotein (g/kg TS) 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 684
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80
NDF (g/kg TS) 324
FK NDF (%) 54,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 240
Stivelse (g/kg TS) 154
Sukker (g/kg TS) 40
pH 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 79
Eddikesyre (g/kg TS) 24
Tyggetid (Min./kg TS) 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40
AAT20 (g/kg TS) 70
PBV20 (g/kg TS) 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,28
Kg pr. FEN 3,44
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,22
Kg pr. FE 3,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 31 71
Tørstofindhold (g/kg) 393 403
Aske (g/kg TS) 62 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 72,5
Råprotein (g/kg TS) 138 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 647
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 66
NDF (g/kg TS) 327 329
FK NDF (%) 51,5 50,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 304 292
Stivelse (g/kg TS) 152 125
Sukker (g/kg TS) 39 51
pH 4,2 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 65 64
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 49 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 71 70
PBV20 (g/kg TS) 25 29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,60
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,35
Kg pr. FEN 3,53 3,56
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,30
Kg pr. FE 3,28 3,43
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 128

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21