Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 10-08-2018
Revideret: 03-02-2019

Ærtehelsæd, ensilage 2018, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 315. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 71 65 163    
Slætdato 25/06 06/07 06/07 31/05 17/07
Tørstofindhold (g/kg) 403 315 315 305 493
Aske (g/kg TS) 74 79 80 54 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,5 73,3 72,7 64,5 78,5
Råprotein (g/kg TS) 140 154 154 109 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 647 681 662 488 771
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 86 86 40 96
NDF (g/kg TS) 329 353 362 279 387
FK NDF (%) 50,4 55,8 55,7 38,5 61,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 292 237 237 205 408
Stivelse (g/kg TS) 125 91 98 46 232
Sukker (g/kg TS) 51 31 25 10 112
pH 4,3 4,2 4,2 3,9 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 64 93 89 28 105
Eddikesyre (g/kg TS) 18 24 24 9 27
Tyggetid (Min./kg TS) 49 50 52 39 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,43 0,36 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 67 67 63 77
PBV20 (g/kg TS) 29 47 46 -0 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,74 5,68 4,84 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,30 1,32 1,20 1,53
Kg pr. FEN 3,56 4,27 4,37 2,54 4,76
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,27 1,29 1,10 1,56
Kg pr. FE 3,43 4,15 4,28 2,37 4,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 142 145 100 159

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 26 10 5 5
Slætdato 02/07 03/07 09/07  
Tørstofindhold (g/kg) 396 406 500 377
Aske (g/kg TS) 76 75 60 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 71,4 73,4 71,9
Råprotein (g/kg TS) 152 142 140 136
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 656 572 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 66 54 58
NDF (g/kg TS) 318 327 326 349
FK NDF (%) 52,4 47,5 50,5 52,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 251 285 302 257
Stivelse (g/kg TS) 117 117 160 188
Sukker (g/kg TS) 52 51 58 43
pH 4,2 4,3 4,5 4,9
Nitrat (g/kg tørstof)     0,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 71 57 46 42
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20 14 19
Tyggetid (Min./kg TS) 46 48 48 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,42 0,41 0,43
AAT20 (g/kg TS) 70 69 76 73
PBV20 (g/kg TS) 39 33 20 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,44 5,74 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,39 1,30 1,33
Kg pr. FEN 3,55 3,49 2,68 3,67
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,33 1,22 1,31
Kg pr. FE 3,39 3,33 2,52 3,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 132 122 122

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 32 22
Slætdato 29/06 15/06
Tørstofindhold (g/kg) 398 413
Aske (g/kg TS) 74 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 72,7
Råprotein (g/kg TS) 143 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 646
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 67
NDF (g/kg TS) 323 321
FK NDF (%) 52,5 50,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 279 283
Stivelse (g/kg TS) 117 128
Sukker (g/kg TS) 56 59
pH 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 71 58
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 48 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,41
AAT20 (g/kg TS) 71 71
PBV20 (g/kg TS) 30 30
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,34
Kg pr. FEN 3,47 3,50
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,29
Kg pr. FE 3,33 3,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 130

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 5 393 166 305 115 65 76,0 6,05

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 71 31
Slætdato 25/06 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 403 393
Aske (g/kg TS) 74 62
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,5 73,7
Råprotein (g/kg TS) 140 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 647 664
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 76
NDF (g/kg TS) 329 327
FK NDF (%) 50,4 51,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 292 304
Stivelse (g/kg TS) 125 152
Sukker (g/kg TS) 51 39
pH 4,3 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 64 65
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 49 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 70 71
PBV20 (g/kg TS) 29 25
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,31
Kg pr. FEN 3,56 3,53
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,22
Kg pr. FE 3,43 3,28
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 120

Til top

Sidst bekræftet: 03-02-2019 Oprettet: 10-08-2018 Revideret: 03-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21