Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 04-10-2019
Revideret: 02-02-2020

Ærtehelsæd, ensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 315. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 29 31 107    
Tørstofindhold (g/kg) 347 393 341 220 466
Aske (g/kg TS) 77 62 71 58 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 73,7 73,1 65,4 78,5
Råprotein (g/kg TS) 152 138 148 121 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 652 664 666 509 725
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 76 92 50 114
NDF (g/kg TS) 365 327 351 311 439
FK NDF (%) 53,1 51,5 54,3 36,6 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 277 304 258 170 430
Stivelse (g/kg TS) 112 152 129 38 195
Sukker (g/kg TS) 27 39 27 10 49
pH 4,3 4,2 4,2 3,8 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 75 65 79 30 115
Eddikesyre (g/kg TS) 22 17 20 13 29
Tyggetid (Min./kg TS) 54 49 51 43 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,41 0,42 0,38 0,52
AAT20 (g/kg TS) 68 71 69 61 75
PBV20 (g/kg TS) 43 25 38 15 69
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 5,72 5,74 5,11 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,31 1,30 1,19 1,45
Kg pr. FEN 4,16 3,53 4,05 3,01 6,19
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,22 1,25 1,12 1,54
Kg pr. FE 4,16 3,28 3,89 2,84 6,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147 120 135 113 195

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 8
Slætdato 08/07
Tørstofindhold (g/kg) 326
Aske (g/kg TS) 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,9
Råprotein (g/kg TS) 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 674
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77
NDF (g/kg TS) 359
FK NDF (%) 57,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 220
Stivelse (g/kg TS) 98
Sukker (g/kg TS) 21
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 96
Eddikesyre (g/kg TS) 24
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,81
Kg tørstof pr. FEN 1,28
Kg pr. FEN 4,16
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,26
Kg pr. FE 4,09
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 1 404 161 321 118 10 76,1 5,89

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 29 65
Tørstofindhold (g/kg) 347 347
Aske (g/kg TS) 77 79
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,6 71,7
Råprotein (g/kg TS) 152 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 652 687
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 89
NDF (g/kg TS) 365 355
FK NDF (%) 53,1 51,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 277 300
Stivelse (g/kg TS) 112 86
Sukker (g/kg TS) 27 29
pH 4,3 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 75 82
Eddikesyre (g/kg TS) 22 21
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 68 66
PBV20 (g/kg TS) 43 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,57 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,36
Kg pr. FEN 4,16 4,08
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,31
Kg pr. FE 4,16 3,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147 144

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 04-10-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21