Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 20-08-2019
Revideret: 02-02-2020

Ærtehelsæd, ensilage 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 315. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 65 71 192    
Slætdato 30/06 25/06 30/06 31/05 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 347 403 345 266 431
Aske (g/kg TS) 79 74 79 60 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 72,5 72,4 66,2 77,1
Råprotein (g/kg TS) 151 140 150 124 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 687 647 653 599 768
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 66 80 66 121
NDF (g/kg TS) 355 329 346 296 417
FK NDF (%) 51,9 50,4 52,9 44,4 58,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 300 292 262 218 427
Stivelse (g/kg TS) 86 125 106 20 160
Sukker (g/kg TS) 29 51 35 10 53
pH 4,2 4,3 4,2 3,9 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,6 1,0 0,4 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 82 64 81 54 107
Eddikesyre (g/kg TS) 21 18 21 15 27
Tyggetid (Min./kg TS) 53 49 50 43 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,41 0,42 0,38 0,49
AAT20 (g/kg TS) 66 70 68 60 73
PBV20 (g/kg TS) 45 29 42 22 72
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,60 5,62 5,03 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,35 1,34 1,23 1,48
Kg pr. FEN 4,08 3,56 4,11 3,12 5,15
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,30 1,30 1,13 1,48
Kg pr. FE 3,94 3,43 4,00 2,91 5,01
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 128 140 119 166

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 25 8 5
Slætdato 04/07 14/07 16/07
Tørstofindhold (g/kg) 319 362 331
Aske (g/kg TS) 76 82 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,3 71,6 73,5
Råprotein (g/kg TS) 159 162 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 703 643 704
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 66 96
NDF (g/kg TS) 346 344 339
FK NDF (%) 52,0 51,1 53,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 270 264 289
Stivelse (g/kg TS) 87 79 91
Sukker (g/kg TS) 22 40 40
pH 4,1 4,2 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 94 71 83
Eddikesyre (g/kg TS) 24 19 21
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,41
AAT20 (g/kg TS) 65 68 68
PBV20 (g/kg TS) 55 51 35
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,51 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,36 1,32
Kg pr. FEN 4,30 3,91 4,20
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,32 1,26
Kg pr. FE 4,11 3,79 4,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 150 158 128

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 32
Slætdato 30/06
Tørstofindhold (g/kg) 326
Aske (g/kg TS) 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,5
Råprotein (g/kg TS) 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 702
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94
NDF (g/kg TS) 349
FK NDF (%) 52,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 305
Stivelse (g/kg TS) 78
Sukker (g/kg TS) 30
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 87
Eddikesyre (g/kg TS) 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 66
PBV20 (g/kg TS) 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58
Kg tørstof pr. FEN 1,34
Kg pr. FEN 4,25
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,28
Kg pr. FE 4,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 5 292 178 334 59 25 73,8 5,66

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 65 29
Slætdato 30/06 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 347 347
Aske (g/kg TS) 79 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 71,6
Råprotein (g/kg TS) 151 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 687 652
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 89 81
NDF (g/kg TS) 355 365
FK NDF (%) 51,9 53,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 300 277
Stivelse (g/kg TS) 86 112
Sukker (g/kg TS) 29 27
pH 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 82 75
Eddikesyre (g/kg TS) 21 22
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 66 68
PBV20 (g/kg TS) 45 43
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,57
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,35
Kg pr. FEN 4,08 4,16
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,33
Kg pr. FE 3,94 4,16
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 147

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 20-08-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21