Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 08-09-2020
Revideret: 20-10-2020

Ærtehelsæd, ensilage 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 315. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 30 29 93    
Tørstofindhold (g/kg) 329 347 358 251 419
Aske (g/kg TS) 74 77 70 52 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 71,6 73,1 68,2 78,4
Råprotein (g/kg TS) 142 152 147 120 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 669 652 669 545 757
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 81 85 55 113
NDF (g/kg TS) 341 365 350 282 384
FK NDF (%) 54,9 53,1 53,8 46,6 63,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276 277 272 192 391
Stivelse (g/kg TS) 121 112 128 17 208
Sukker (g/kg TS) 28 27 31 12 54
pH 4,1 4,3 4,2 3,8 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 74 75 75 58 97
Eddikesyre (g/kg TS) 19 22 20 13 29
Tyggetid (Min./kg TS) 50 54 51 40 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,44 0,42 0,36 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 68 69 64 75
PBV20 (g/kg TS) 32 43 36 8 55
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,57 5,72 5,01 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,35 1,31 1,21 1,48
Kg pr. FEN 4,15 4,16 3,86 2,96 5,45
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,33 1,26 1,10 1,44
Kg pr. FE 3,92 4,16 3,73 2,70 5,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 147 134 96 156

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 5 6
Slætdato 03/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 335 345
Aske (g/kg TS) 83 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 74,1
Råprotein (g/kg TS) 147 131
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 670 745
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 108
NDF (g/kg TS) 313 322
FK NDF (%) 61,0 50,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 212 360
Stivelse (g/kg TS) 154 167
Sukker (g/kg TS) 21 27
pH 4,2 4,0
Nitrat (g/kg tørstof)   0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 79 78
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20
Tyggetid (Min./kg TS) 44 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,38 0,40
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 33 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,28
Kg pr. FEN 3,85 3,81
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,19
Kg pr. FE 3,59 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 109

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Ambition 1 306 134 372   12 77,3 6,04
Javlo 1 340 137 323 111 35 76,3 5,78

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 30 47
Tørstofindhold (g/kg) 329 338
Aske (g/kg TS) 74 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 71,3
Råprotein (g/kg TS) 142 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 669 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 83
NDF (g/kg TS) 341 351
FK NDF (%) 54,9 50,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 276 309
Stivelse (g/kg TS) 121 90
Sukker (g/kg TS) 28 34
pH 4,1 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 74 82
Eddikesyre (g/kg TS) 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 50 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,43
AAT20 (g/kg TS) 69 66
PBV20 (g/kg TS) 32 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,37
Kg pr. FEN 4,15 4,21
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,33
Kg pr. FE 3,92 4,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 135

Til top

Sidst bekræftet: 20-10-2020 Oprettet: 08-09-2020 Revideret: 20-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Bygærtehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe ...
25.10.20
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020. Vær opmærk...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20