Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 19-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 315. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af ærtehelsæd, ensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 55 65 201    
Tørstofindhold (g/kg) 328 347 357 265 411
Aske (g/kg TS) 76 79 77 60 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,0 71,7 72,5 65,6 76,3
Råprotein (g/kg TS) 144 151 148 116 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 687 671 572 776
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 89 80 62 115
NDF (g/kg TS) 353 355 345 293 410
FK NDF (%) 49,8 51,9 52,6 42,5 58,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 313 300 277 237 388
Stivelse (g/kg TS) 91 86 101 18 160
Sukker (g/kg TS) 32 29 37 10 67
pH 4,0 4,2 4,2 3,7 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 82 82 79 52 106
Eddikesyre (g/kg TS) 20 21 21 14 27
Tyggetid (Min./kg TS) 53 53 51 43 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,42 0,38 0,49
AAT20 (g/kg TS) 66 66 68 60 71
PBV20 (g/kg TS) 39 45 40 7 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,43 5,50 5,61 4,87 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,36 1,34 1,23 1,53
Kg pr. FEN 4,38 4,08 3,96 3,23 5,19
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,31 1,29 1,17 1,52
Kg pr. FE 4,26 3,94 3,83 3,11 5,05
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 144 138 109 177

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 18 8 6
Slætdato 09/07 15/07  
Tørstofindhold (g/kg) 320 332 311
Aske (g/kg TS) 77 71 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,6 70,0 70,4
Råprotein (g/kg TS) 147 134 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 651 652 648
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 80 83
NDF (g/kg TS) 354 362 345
FK NDF (%) 49,2 48,3 46,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 295 315 333
Stivelse (g/kg TS) 85 92 85
Sukker (g/kg TS) 27 41 30
pH 3,9 4,0 3,9
Nitrat (g/kg tørstof)     0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 91 79 89
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 65 66 65
PBV20 (g/kg TS) 44 30 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,38 5,34 5,34
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,40 1,40
Kg pr. FEN 4,43 4,27 4,62
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,37 1,34
Kg pr. FE 4,30 4,17 4,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 128 141

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 24
Slætdato 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 336
Aske (g/kg TS) 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,5
Råprotein (g/kg TS) 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81
NDF (g/kg TS) 361
FK NDF (%) 52,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 295
Stivelse (g/kg TS) 66
Sukker (g/kg TS) 39
pH 4,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4
Mælkesyre (g/kg TS) 80
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,47
Kg tørstof pr. FEN 1,36
Kg pr. FEN 4,20
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,32
Kg pr. FE 4,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Javlo 4 290 158 375 40 29 70,4 5,37

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 55 33
Tørstofindhold (g/kg) 328 328
Aske (g/kg TS) 76 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,0 74,1
Råprotein (g/kg TS) 144 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 674
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 84 80
NDF (g/kg TS) 353 337
FK NDF (%) 49,8 54,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 313 276
Stivelse (g/kg TS) 91 127
Sukker (g/kg TS) 32 26
pH 4,0 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 82 77
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19
Tyggetid (Min./kg TS) 53 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,41
AAT20 (g/kg TS) 66 69
PBV20 (g/kg TS) 39 33
NEL20 (MJ/kg TS) 5,43 5,70
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,31
Kg pr. FEN 4,38 4,15
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,34 1,24
Kg pr. FE 4,26 3,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 127

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 19-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21