Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 06-08-2018
Revideret: 05-02-2019

Hø 2018, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2018.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 77 51 162    
Tørstofindhold (g/kg) 705 719 732 475 910
Aske (g/kg TS) 81 67 72 51 115
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,2 62,4 63,4 54,6 76,5
Råprotein (g/kg TS) 130 103 104 74 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 450 375 395 259 652
NDF (g/kg TS) 526 574 569 427 621
FK NDF (%) 59,2 55,4 57,1 46,1 70,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 227 260 246 146 316
Sukker (g/kg TS) 90 103 102 37 140
Tyggetid (Min./kg TS) 78 87 85 61 97
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,54 0,57 0,56 0,46 0,62
AAT20 (g/kg TS) 78 76 76 66 86
PBV20 (g/kg TS) -7 -25 -24 -45 28
NEL20 (MJ/kg TS) 4,88 4,67 4,75 3,99 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,54 1,62 1,59 1,32 1,86
Kg pr. FEN 2,31 2,51 2,31 1,72 3,19
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,59 1,80 1,76 1,20 2,20
Kg pr. FE 2,34 2,82 2,55 1,68 2,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 111 111 72 183

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2018) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Wrapballer

Antal prøver 6 14
Slætdato   04/07
Tørstofindhold (g/kg) 631 742
Aske (g/kg TS) 79 75
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,1 67,8
Råprotein (g/kg TS) 133 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 512 439
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 25 35
NDF (g/kg TS) 515 499
FK NDF (%) 60,6 59,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 218 224
Sukker (g/kg TS) 106 106
pH 5,3 5,5
Mælkesyre (g/kg TS) 8 9
Eddikesyre (g/kg TS) 4 7
Tyggetid (Min./kg TS) 76 74
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,53 0,52
AAT20 (g/kg TS) 78 79
PBV20 (g/kg TS) -5 -7
NEL20 (MJ/kg TS) 5,09 5,03
Kg tørstof pr. FEN 1,48 1,48
Kg pr. FEN 2,45 2,07
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,46 1,46
Kg pr. FE 2,44 2,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 132

Til top

Sidst bekræftet: 05-02-2019 Oprettet: 06-08-2018 Revideret: 05-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21