Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 12-11-2019
Revideret: 02-02-2020

Hø 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 20 15 34    
Tørstofindhold (g/kg) 742 758 743 438 909
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,4 66,3 66,5 48,4 78,0
FK NDF (%) 56,7 59,6 59,9 43,4 72,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 246 225 226 134 336
Tyggetid (Min./kg TS) 86 79 79 59 105
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,57 0,54 0,54 0,45 0,66
AAT20 (g/kg TS) 73 75 77 61 86
PBV20 (g/kg TS) -33 -21 -18 -60 -6
NEL20 (MJ/kg TS) 4,62 4,87 4,86 3,54 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,65 1,54 1,55 1,26 2,10
Kg pr. FEN 2,36 2,34 2,35 1,77 3,46
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,94 1,61 1,63 1,17 3,11
Kg pr. FE 2,71 2,41 2,49 1,79 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 88 107 115 29 132

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 10
Slætdato 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 726
Aske (g/kg TS) 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 58,6
Råprotein (g/kg TS) 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 448
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 45
NDF (g/kg TS) 611
FK NDF (%) 53,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 271
Sukker (g/kg TS) 82
pH 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 3
Eddikesyre (g/kg TS) 5
Tyggetid (Min./kg TS) 93
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,60
AAT20 (g/kg TS) 70
PBV20 (g/kg TS) -36
NEL20 (MJ/kg TS) 4,31
Kg tørstof pr. FEN 1,75
Kg pr. FEN 2,51
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 2,15
Kg pr. FE 3,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 76

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 20 64
Tørstofindhold (g/kg) 742 694
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,4 63,9
FK NDF (%) 56,7 58,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 246 238
Tyggetid (Min./kg TS) 86 84
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,57 0,56
AAT20 (g/kg TS) 73 75
PBV20 (g/kg TS) -33 -14
NEL20 (MJ/kg TS) 4,62 4,75
Kg tørstof pr. FEN 1,65 1,60
Kg pr. FEN 2,36 2,49
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,94 1,78
Kg pr. FE 2,71 2,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 88 121

Til top

Sidst bekræftet: 02-02-2020 Oprettet: 12-11-2019 Revideret: 02-02-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21