Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 15-08-2020
Revideret: 25-10-2020

Hø 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 55 65 198    
Tørstofindhold (g/kg) 774 690 704 561 926
Aske (g/kg TS) 67 76 76 48 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 65,0 63,8 64,4 52,4 77,3
Råprotein (g/kg TS) 107 116 118 55 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 446 440 426 286 672
NDF (g/kg TS) 554 562 550 399 663
FK NDF (%) 58,8 58,0 57,8 44,8 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 249 238 239 149 379
Sukker (g/kg TS) 108 87 92 47 190
Tyggetid (Min./kg TS) 83 84 82 57 104
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,55 0,56 0,55 0,45 0,63
AAT20 (g/kg TS) 77 75 76 65 89
PBV20 (g/kg TS) -23 -14 -14 -55 23
NEL20 (MJ/kg TS) 4,86 4,74 4,78 3,87 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,57 1,60 1,58 1,29 1,92
Kg pr. FEN 2,10 2,51 2,43 1,55 2,77
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,75 1,78 1,71 1,16 2,49
Kg pr. FE 2,29 2,74 2,60 1,50 3,01
Fordøjelig råprotein (g/FE) 107 123 124 45 167

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 22
Slætdato 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 719
Aske (g/kg TS) 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 65,5
Råprotein (g/kg TS) 113
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 488
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 45
NDF (g/kg TS) 550
FK NDF (%) 58,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 256
Sukker (g/kg TS) 105
pH 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 15
Eddikesyre (g/kg TS) 7
Tyggetid (Min./kg TS) 83
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,55
AAT20 (g/kg TS) 77
PBV20 (g/kg TS) -19
NEL20 (MJ/kg TS) 4,92
Kg tørstof pr. FEN 1,54
Kg pr. FEN 2,23
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,62
Kg pr. FE 2,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113

Til top

Sidst bekræftet: 25-10-2020 Oprettet: 15-08-2020 Revideret: 25-10-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Helsæd 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2020. Vær opmærksom på, at o...
25.10.20
Ærtehelsæd, ensilage 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
25.10.20
Byghelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
25.10.20
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020. Vær opmærksom på, a...
25.10.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.10.20