Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 15-08-2020
Revideret: 07-02-2021

Hø 2020, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 120 65 198    
Slætdato 15/06 13/06 27/06 26/05 17/07
Tørstofindhold (g/kg) 800 690 704 562 922
Aske (g/kg TS) 74 76 76 48 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,5 63,8 64,4 50,8 75,6
Råprotein (g/kg TS) 103 116 118 54 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 434 440 426 284 608
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 45 42 16 81
NDF (g/kg TS) 558 562 550 426 659
FK NDF (%) 53,5 58,0 57,8 41,8 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 266 238 239 160 362
Sukker (g/kg TS) 95 87 92 34 157
pH 5,3 5,5 5,5 4,6 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 16 13 10 1 41
Eddikesyre (g/kg TS) 11 9 7 1 18
Tyggetid (Min./kg TS) 85 84 82 64 103
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,56 0,56 0,55 0,46 0,64
AAT20 (g/kg TS) 74 75 76 62 87
PBV20 (g/kg TS) -21 -14 -14 -52 19
NEL20 (MJ/kg TS) 4,59 4,74 4,78 3,61 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,68 1,60 1,58 1,29 2,06
Kg pr. FEN 2,16 2,51 2,43 1,67 2,80
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,91 1,78 1,71 1,20 2,73
Kg pr. FE 2,41 2,74 2,60 1,65 3,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 112 123 124 47 188

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 27
Slætdato 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 718
Aske (g/kg TS) 64
Organisk stof fordøjelighed (%) 65,4
Råprotein (g/kg TS) 109
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 485
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 48
NDF (g/kg TS) 555
FK NDF (%) 58,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 261
Sukker (g/kg TS) 109
pH 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 13
Eddikesyre (g/kg TS) 8
Tyggetid (Min./kg TS) 84
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,55
AAT20 (g/kg TS) 77
PBV20 (g/kg TS) -22
NEL20 (MJ/kg TS) 4,93
Kg tørstof pr. FEN 1,53
Kg pr. FEN 2,22
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,61
Kg pr. FE 2,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 108

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 120 20
Slætdato 15/06 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 800 731
Aske (g/kg TS) 74 63
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,5 69,9
Råprotein (g/kg TS) 103 116
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 434 438
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 43
NDF (g/kg TS) 558 506
FK NDF (%) 53,5 62,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 266 247
Sukker (g/kg TS) 95 149
pH 5,3 5,5
Mælkesyre (g/kg TS) 16 10
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 85 76
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,56 0,52
AAT20 (g/kg TS) 74 83
PBV20 (g/kg TS) -21 -27
NEL20 (MJ/kg TS) 4,59 5,31
Kg tørstof pr. FEN 1,68 1,42
Kg pr. FEN 2,16 2,00
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,91 1,41
Kg pr. FE 2,41 1,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 112 106

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 15-08-2020 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 1. slæt 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21