Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 02-02-2021
Revideret: 07-02-2021

Hø 2020, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2020.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 20 20 48    
Tørstofindhold (g/kg) 731 742 732 644 868
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,9 62,4 64,1 61,5 79,9
FK NDF (%) 62,2 56,7 57,9 50,8 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 247 246 240 120 359
Tyggetid (Min./kg TS) 76 86 83 60 88
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52 0,57 0,56 0,43 0,57
AAT20 (g/kg TS) 83 73 74 74 94
PBV20 (g/kg TS) -27 -33 -26 -54 4
NEL20 (MJ/kg TS) 5,31 4,62 4,72 4,56 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,42 1,65 1,61 1,21 1,63
Kg pr. FEN 2,00 2,36 2,43 1,54 2,39
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,94 1,80 1,11 1,70
Kg pr. FE 1,98 2,71 2,70 1,42 2,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 88 101 66 153

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 6
Slætdato 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 692
Aske (g/kg TS) 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,6
Råprotein (g/kg TS) 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 513
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 43
NDF (g/kg TS) 469
FK NDF (%) 65,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 203
Sukker (g/kg TS) 161
pH 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 23
Eddikesyre (g/kg TS) 30
Tyggetid (Min./kg TS) 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49
AAT20 (g/kg TS) 83
PBV20 (g/kg TS) -15
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55
Kg tørstof pr. FEN 1,36
Kg pr. FEN 2,12
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,31
Kg pr. FE 2,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 125

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 20 120
Tørstofindhold (g/kg) 731 800
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,9 62,5
FK NDF (%) 62,2 53,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 247 266
Tyggetid (Min./kg TS) 76 85
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52 0,56
AAT20 (g/kg TS) 83 74
PBV20 (g/kg TS) -27 -21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,31 4,59
Kg tørstof pr. FEN 1,42 1,68
Kg pr. FEN 2,00 2,16
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,91
Kg pr. FE 1,98 2,41
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 112

Til top

Sidst bekræftet: 07-02-2021 Oprettet: 02-02-2021 Revideret: 07-02-2021

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed & produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
07.02.21