Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 01-06-2018
Revideret: 14-02-2019

Helsæd 2018

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2018.


Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Grønbygensilage konventionel 57 352 5,65
Byghelsæd konventionel 371 436 5,65
Byghelsæd økologisk 164 425 5,45
Bygærtehelsæd konventionel 67 402 5,59
Bygærtehelsæd økologisk 75 413 5,46
Hvedehelsæd konventionel 24 429 5,72
Havrehelsæd, ensilage økologisk 29 425 5,30
Hvede-græs, ensilage konventionel 30 394 5,87
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 31 393 5,72
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 71 403 5,60
Sidst bekræftet: 14-02-2019 Oprettet: 01-06-2018 Revideret: 14-02-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkodern...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21