Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 23-06-2016
Revideret: 05-02-2017

Kløvergræsensilage 2016, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2016.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 297 233 224 177 40
Slætdato 02/06 10/07 15/08 19/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 367 355 351 355 342
Aske (g/kg TS) 82 95 109 119 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 71,7 72,3 73,8 74,9
Råprotein (g/kg TS) 136 153 178 195 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 619 552 535 546 545
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 63 67 69 67
NDF (g/kg TS) 427 413 383 364 353
FK NDF (%) 67,7 59,7 58,8 60,9 62,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 215 217 200 186
Sukker (g/kg TS) 74 41 30 27 33
pH 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,2 1,6 2,7 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 58 70 77 77 78
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 18 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 54 50 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48 0,46 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 76 70 69 70 71
PBV20 (g/kg TS) 14 39 62 77 76
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,50 5,51 5,64 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,36 1,35 1,32 1,30
Kg pr. FEN 3,66 4,14 4,19 4,00 4,29
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,29 1,27 1,22 1,19
Kg pr. FE 3,46 3,91 3,92 3,70 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 144 171 184 180

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 117 49 50 27
Ca (g/kg TS) 6,5 7,9 9,8 10,3
P (g/kg TS) 3,1 3,5 4,2 4,3
Mg (g/kg TS) 1,7 2,1 2,6 2,7
K (g/kg TS) ch 23,1 24,4 26,0 28,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,3 1,8 2,2
Cl (g/kg TS) 7,0 8,9 8,8 8,8
S (g/kg TS) 1,7 2,2 2,3 2,4
CAB meq/kg TS 395 357 359 418
Fe (mg/kg TS) 194 261 295 316
Mn (mg/kg TS) 68 72 76 72
Zn (mg/kg TS) 29 32 34 35
Cu (mg/kg TS) 4,94 6,24 7,34 8,34
Se (mg/kg TS) 0,02      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 05-02-2017 Oprettet: 23-06-2016 Revideret: 05-02-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21