Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 16-06-2017
Revideret: 13-03-2018

Kløvergræsensilage 2017, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1260 941 867 710 274
Slætdato 25/05 25/06 30/07 10/09 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 354 413 359 295 232
Aske (g/kg TS) 90 96 100 112 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,6 77,0 75,5 75,0 76,0
Råprotein (g/kg TS) 160 173 167 179 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 597 602 618 633
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 62 71 85 94
NDF (g/kg TS) 414 409 400 400 382
FK NDF (%) 74,2 70,6 67,2 66,7 68,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 141 163 164 151
Sukker (g/kg TS) 52 59 47 21 18
pH 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 3,1 1,9 2,1 3,2
Mælkesyre (g/kg TS) 76 65 78 93 96
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 17 22 26
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 54 54 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 77 73 69 67
PBV20 (g/kg TS) 36 46 47 64 75
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 6,13 5,93 5,86 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,22 1,26 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,55 3,13 3,75 4,68 5,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,14 1,18 1,21 1,19
Kg pr. FE 3,31 2,94 3,53 4,44 5,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131 148 148 163 172

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 297 133 102 74 20
Ca (g/kg TS) 6,2 7,0 7,5 7,8 7,1
P (g/kg TS) 3,5 3,6 3,6 4,2 4,1
Mg (g/kg TS) 1,9 2,2 2,3 2,5 2,3
K (g/kg TS) ch 26,6 28,0 27,9 30,8 30,8
Na (g/kg TS) 2,7 2,9 2,8 2,9 2,2
Cl (g/kg TS) 8,9 11,8 11,9 11,6 11,7
S (g/kg TS) 2,5 2,9 3,0 3,1 2,8
CAB meq/kg TS 390 326 312 393 379
Fe (mg/kg TS) 221 222 286 332 437
Mn (mg/kg TS) 72 74 73 76 75
Zn (mg/kg TS) 36 36 35 35 33
Cu (mg/kg TS) 6,05 7,28 7,29 8,22 7,90
Co (mg/kg TS) 0,08 0,09 0,09 0,10  
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,04 0,04  
Mo (mg/kg TS) 1,29 1,55 1,60 1,99  
I (mg/kg TS) 0,35 0,50 0,47 0,58  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 16-06-2017 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21