Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 16-06-2017
Revideret: 13-03-2018

Kløvergræsensilage 2017, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 367 274 251 213 85
Slætdato 24/05 28/06 27/07 10/09 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 361 426 357 300 244
Aske (g/kg TS) 89 94 102 116 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 75,4 73,0 73,8 73,8
Råprotein (g/kg TS) 150 164 172 191 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 623 546 536 559 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 53 61 72 89
NDF (g/kg TS) 383 386 369 364 360
FK NDF (%) 72,4 65,2 58,7 60,9 61,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 176 217 201 196
Sukker (g/kg TS) 73 67 39 20 15
pH 4,2 4,4 4,2 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 74 63 81 94 91
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 17 22 29
Tyggetid (Min./kg TS) 50 53 52 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 76 70 68 65
PBV20 (g/kg TS) 25 40 57 77 88
NEL20 (MJ/kg TS) 6,21 5,91 5,59 5,67 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,26 1,34 1,32 1,33
Kg pr. FEN 3,50 3,13 3,99 4,75 5,74
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,17 1,24 1,22 1,25
Kg pr. FE 3,22 2,91 3,71 4,42 5,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 143 161 180 194

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 176 73 36 32 20
Ca (g/kg TS) 7,5 8,9 10,1 9,5 9,9
P (g/kg TS) 3,3 3,6 3,4 3,9 4,1
Mg (g/kg TS) 1,9 2,3 2,3 2,4 2,5
K (g/kg TS) ch 25,8 26,8 24,1 28,6 29,5
Na (g/kg TS) 1,6 1,7 1,9 1,7 2,4
Cl (g/kg TS) 6,8 8,7 8,5 8,5 7,8
S (g/kg TS) 2,0 2,4 2,4 2,5 2,5
CAB meq/kg TS 411 363 311 411 481
Fe (mg/kg TS) 196 192 256 279 598
Mn (mg/kg TS) 58 68 64 61 80
Zn (mg/kg TS) 30 32 33 31 33
Cu (mg/kg TS) 4,60 6,53 8,37 8,69 9,25
Se (mg/kg TS) 0,03        

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 16-06-2017 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21