Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 26-08-2016
Revideret: 05-02-2017

Græsensilage 2. slæt 2016, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2016.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 51 32 111    
Tørstofindhold (g/kg) 367 402 417 269 482
Aske (g/kg TS) 92 89 92 77 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,0 76,3 75,3 69,0 76,7
Råprotein (g/kg TS) 148 141 145 127 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 576 557 490 616
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 70 54 45 97
NDF (g/kg TS) 428 422 414 370 489
FK NDF (%) 63,5 69,9 66,5 52,1 71,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 140 157 135 263
Sukker (g/kg TS) 39 79 79 11 78
pH 4,2 4,4 4,4 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,7 0,7 0,5 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 69 54 50 30 106
Eddikesyre (g/kg TS) 16 13 13 9 22
Tyggetid (Min./kg TS) 59 56 56 53 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,44 0,43 0,50
AAT20 (g/kg TS) 71 77 76 65 76
PBV20 (g/kg TS) 28 12 17 10 51
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,85 5,75 5,02 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,27 1,30 1,26 1,48
Kg pr. FEN 3,95 3,27 3,28 2,76 5,06
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,19 1,21 1,14 1,35
Kg pr. FE 3,67 3,05 3,06 2,64 4,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 119 126 117 166

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 10 8
Slætdato 16/07 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 323 344
Aske (g/kg TS) 94 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,8 71,6
Råprotein (g/kg TS) 144 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 526
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 59
NDF (g/kg TS) 427 400
FK NDF (%) 62,8 58,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 197 225
Sukker (g/kg TS) 27 33
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 85 85
Eddikesyre (g/kg TS) 19 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47
AAT20 (g/kg TS) 69 68
PBV20 (g/kg TS) 28 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,37
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,39
Kg pr. FEN 4,64 4,11
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,28
Kg pr. FE 4,34 3,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131 149

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 33
Slætdato 26/06
Tørstofindhold (g/kg) 359
Aske (g/kg TS) 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,8
Råprotein (g/kg TS) 146
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 572
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72
NDF (g/kg TS) 436
FK NDF (%) 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162
Sukker (g/kg TS) 41
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 65
Eddikesyre (g/kg TS) 16
Tyggetid (Min./kg TS) 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46
AAT20 (g/kg TS) 73
PBV20 (g/kg TS) 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,32
Kg pr. FEN 3,87
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,22
Kg pr. FE 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 399 139 428 72 74,3 5,77

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 51 342
Tørstofindhold (g/kg) 367 353
Aske (g/kg TS) 92 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,0 75,1
Råprotein (g/kg TS) 148 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 622
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 86
NDF (g/kg TS) 428 442
FK NDF (%) 63,5 69,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 145
Sukker (g/kg TS) 39 41
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 69 70
Eddikesyre (g/kg TS) 16 19
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 71
PBV20 (g/kg TS) 28 30
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,29
Kg pr. FEN 3,95 3,92
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,21
Kg pr. FE 3,67 3,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 133

Til top

Sidst bekræftet: 05-02-2017 Oprettet: 26-08-2016 Revideret: 05-02-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21