Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 20-10-2016
Revideret: 05-02-2017

Græsensilage 3. slæt 2016, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2016.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 26 23 77    
Tørstofindhold (g/kg) 348 430 415 216 482
Aske (g/kg TS) 106 96 96 91 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 75,6 73,9 61,6 78,3
Råprotein (g/kg TS) 169 157 163 140 201
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 524 524 510 452 587
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 66 61 52 98
NDF (g/kg TS) 400 401 401 361 443
FK NDF (%) 65,0 67,2 62,3 43,0 72,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 156 176 108 334
Sukker (g/kg TS) 33 72 62 11 68
pH 4,4 4,4 4,5 3,9 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 64 52 50 24 100
Eddikesyre (g/kg TS) 16 12 14 10 27
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 55 49 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,41 0,55
AAT20 (g/kg TS) 72 77 75 61 78
PBV20 (g/kg TS) 45 26 34 20 75
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,70 5,57 4,58 5,97
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,31 1,34 1,24 1,62
Kg pr. FEN 4,22 3,20 3,43 2,81 5,84
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,19 1,22 1,10 1,64
Kg pr. FE 3,87 2,90 3,12 2,55 5,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 138 149 123 195

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 20
Slætdato  
Tørstofindhold (g/kg) 347
Aske (g/kg TS) 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1
Råprotein (g/kg TS) 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 529
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69
NDF (g/kg TS) 397
FK NDF (%) 68,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148
Sukker (g/kg TS) 32
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 69
Eddikesyre (g/kg TS) 15
Tyggetid (Min./kg TS) 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73
PBV20 (g/kg TS) 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,32
Kg pr. FEN 4,06
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,20
Kg pr. FE 3,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 26 222
Tørstofindhold (g/kg) 348 366
Aske (g/kg TS) 106 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 75,9
Råprotein (g/kg TS) 169 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 524 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 87
NDF (g/kg TS) 400 419
FK NDF (%) 65,0 69,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 139
Sukker (g/kg TS) 33 41
pH 4,4 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 64 70
Eddikesyre (g/kg TS) 16 19
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 72
PBV20 (g/kg TS) 45 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,52 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,29
Kg pr. FEN 4,22 3,79
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,18
Kg pr. FE 3,87 3,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 143

Til top

Sidst bekræftet: 05-02-2017 Oprettet: 20-10-2016 Revideret: 05-02-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hø 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkodern...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
07.02.21
Kløvergræsensilage 2. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21