Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 14-06-2017
Revideret: 13-03-2018

Græsensilage 2017, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 521 291 258 190 89
Slætdato 24/05 23/06 26/07 30/08 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 365 411 366 306 250
Aske (g/kg TS) 90 96 100 113 126
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 76,8 76,5 75,0 75,6
Råprotein (g/kg TS) 161 170 165 171 182
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 608 614 612 620
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 75 83 99 108
NDF (g/kg TS) 425 435 418 420 403
FK NDF (%) 74,3 72,1 70,6 68,5 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 131 138 150 140
Sukker (g/kg TS) 56 53 51 28 23
pH 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 3,0 2,0 2,1 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 71 65 78 84 88
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 18 20 24
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57 56 56 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 75 72 68 67
PBV20 (g/kg TS) 34 40 39 51 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 6,02 5,93 5,74 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24 1,26 1,30 1,30
Kg pr. FEN 3,54 3,24 3,64 4,66 5,60
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,16 1,17 1,23 1,22
Kg pr. FE 3,26 3,01 3,39 4,42 5,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 146 143 156 168

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 102 39 26
Ca (g/kg TS) 6,5 6,6 7,1
P (g/kg TS) 3,7 3,8 3,7
Mg (g/kg TS) 2,0 2,2 2,3
K (g/kg TS) ch 28,0 27,9 25,9
Na (g/kg TS) 2,9 3,6 3,7
Cl (g/kg TS) 8,9 11,0 10,8
S (g/kg TS) 2,7 3,2 3,2
CAB meq/kg TS 422 358 319
Fe (mg/kg TS) 248 219 236
Mn (mg/kg TS) 74 79 81
Zn (mg/kg TS) 63 39 35
Cu (mg/kg TS) 7,67 8,29 7,37
Co (mg/kg TS) 0,10 0,10  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04  
Mo (mg/kg TS) 2,30 2,32  
I (mg/kg TS) 0,35 0,50  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 14-06-2017 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21