Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 04-07-2017
Revideret: 13-03-2018

Græsensilage 2017, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 66 39 35 28
Slætdato 26/05 02/07 02/08 27/09
Tørstofindhold (g/kg) 384 440 369 333
Aske (g/kg TS) 88 97 105 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 75,2 74,9 76,4
Råprotein (g/kg TS) 151 157 167 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 531 531 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 64 72 84
NDF (g/kg TS) 393 442 412 404
FK NDF (%) 72,5 69,7 67,0 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 121 149 164 133
Sukker (g/kg TS) 83 65 46 29
pH 4,3 4,5 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,7 1,0 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 61 82 88
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 59 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 76 72 71
PBV20 (g/kg TS) 22 27 41 57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 5,84 5,75 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,28 1,30 1,27
Kg pr. FEN 3,30 3,09 3,69 4,02
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,24 1,22 1,17
Kg pr. FE 3,02 2,95 3,45 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 138 153 164

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 04-07-2017 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21