Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 01-08-2016
Revideret: 05-02-2017

Lucerneensilage 2016, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket lucerneensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 244-245+544-547. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2016.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver 29 24
Slætdato 28/05 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 406 470
Aske (g/kg TS) 98 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,6 64,4
Råprotein (g/kg TS) 177 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 90
NDF (g/kg TS) 429 422
FK NDF (%) 55,7 44,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 323 453
Sukker (g/kg TS) 36 30
pH 4,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 41 48
Eddikesyre (g/kg TS) 22 39
Tyggetid (Min./kg TS) 64 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,52
AAT20 (g/kg TS) 69 65
PBV20 (g/kg TS) 63 86
NEL20 (MJ/kg TS) 5,44 5,10
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,47
Kg pr. FEN 3,62 3,34
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,37 1,53
Kg pr. FE 3,62 3,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 185 233

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 05-02-2017 Oprettet: 01-08-2016 Revideret: 05-02-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21