Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 22-08-2017
Revideret: 13-03-2018

Grønbygensilage 2017, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 291. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 55 53 179    
Tørstofindhold (g/kg) 313 297 307 215 442
Aske (g/kg TS) 102 91 93 70 133
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 71,0 73,6 63,5 79,7
Råprotein (g/kg TS) 149 136 140 98 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 674 662 681 489 795
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86 91 75 50 127
NDF (g/kg TS) 480 458 466 415 537
FK NDF (%) 65,7 62,3 67,5 47,9 78,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 181 203 158 93 300
Stivelse (g/kg TS) 24 41 27 10 51
Sukker (g/kg TS) 27 41 49 10 49
pH 4,5 4,5 4,4 3,9 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 66 54 59 30 98
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 20 7 35
Tyggetid (Min./kg TS) 66 64 63 53 75
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51 0,51 0,49 0,45 0,57
AAT20 (g/kg TS) 66 67 70 57 74
PBV20 (g/kg TS) 36 23 21 -7 71
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,33 5,70 4,38 6,29
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,42 1,32 1,18 1,70
Kg pr. FEN 4,80 5,22 4,59 2,91 6,98
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,49 1,42 1,33 1,15 1,73
Kg pr. FE 5,16 5,22 4,63 2,79 8,30
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 134 131 104 190

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Wrapballer

Antal prøver 11 16 6
Slætdato 12/06 08/07 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 294 300 384
Aske (g/kg TS) 109 99 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 72,6 70,5
Råprotein (g/kg TS) 161 140 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 735 648 748
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 73 81
NDF (g/kg TS) 464 458 506
FK NDF (%) 68,3 65,6 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 167 182 189
Stivelse (g/kg TS) 10 30 10
Sukker (g/kg TS) 21 18 50
pH 4,3 4,1 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 82 83 43
Eddikesyre (g/kg TS) 26 17 19
Tyggetid (Min./kg TS) 63 63 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51 0,50 0,53
AAT20 (g/kg TS) 65 66 67
PBV20 (g/kg TS) 48 28 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,49 5,47
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,36 1,36
Kg pr. FEN 4,91 4,67 3,83
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,36 1,41
Kg pr. FE 5,05 4,66 3,96
Fordøjelig råprotein (g/FE) 162 134 155

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Nord-
Jylland

Antal prøver 21
Slætdato 12/07
Tørstofindhold (g/kg) 322
Aske (g/kg TS) 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6
Råprotein (g/kg TS) 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 659
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85
NDF (g/kg TS) 450
FK NDF (%) 67,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 165
Stivelse (g/kg TS) 16
Sukker (g/kg TS) 29
pH 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 70
Eddikesyre (g/kg TS) 21
Tyggetid (Min./kg TS) 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 44
NEL20 (MJ/kg TS) 5,62
Kg tørstof pr. FEN 1,34
Kg pr. FEN 4,59
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,33
Kg pr. FE 4,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156

Til top

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 22-08-2017 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21