Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 25-01-2018
Revideret: 13-03-2018

Hvedehelsæd 2017, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvedehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 298-300. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedehelsæd fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 20 59 171    
Tørstofindhold (g/kg) 357 338 385 238 460
Aske (g/kg TS) 68 65 57 42 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,8 69,1 69,5 60,8 74,0
Råprotein (g/kg TS) 112 112 97 75 159
FK NDF (%) 54,4 51,6 51,3 44,8 69,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 267 286 264 170 345
Stivelse (g/kg TS) 108 159 181 17 273
Sukker (g/kg TS) 38 25 36 11 86
Tyggetid (Min./kg TS) 67 60 60 57 78
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51 0,47 0,47 0,45 0,57
AAT20 (g/kg TS) 68 69 71 58 74
PBV20 (g/kg TS) 0 -2 -18 -37 43
NEL20 (MJ/kg TS) 5,34 5,45 5,52 4,53 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,37 1,35 1,24 1,64
Kg pr. FEN 4,12 4,31 3,75 2,96 5,59
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,46 1,37 1,36 1,23 1,81
Kg pr. FE 4,26 4,30 3,76 2,91 5,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 108 101 82 54 178

Til top

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 25-01-2018 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21