Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 06-09-2017
Revideret: 13-03-2018

Bygærtehelsæd 2017, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket bygærtehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 301-303. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af bygærtehelsæd fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 60 63 202    
Slætdato 26/07 13/07 18/07 16/07 12/08
Tørstofindhold (g/kg) 334 321 347 260 373
Aske (g/kg TS) 72 70 65 54 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,2 68,6 69,7 62,1 75,8
Råprotein (g/kg TS) 131 125 122 103 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 586 577 593 459 719
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 80 71 54 97
NDF (g/kg TS) 381 381 384 316 444
FK NDF (%) 49,4 47,9 48,9 39,0 60,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 297 291 245 217 369
Stivelse (g/kg TS) 139 159 169 36 232
Sukker (g/kg TS) 23 14 20 10 56
pH 4,1 4,1 4,2 3,8 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 71 69 60 55 94
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 17 10 26
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 55 47 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,40 0,53
AAT20 (g/kg TS) 70 69 72 64 76
PBV20 (g/kg TS) 17 13 7 -6 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,31 5,19 5,41 4,65 5,94
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,44 1,38 1,25 1,60
Kg pr. FEN 4,41 4,59 4,13 3,43 5,65
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,40 1,41 1,37 1,19 1,66
Kg pr. FE 4,36 4,49 4,09 3,37 5,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 126 121 114 93 161

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 25 17
Slætdato 22/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 319 317
Aske (g/kg TS) 74 72
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,8 68,3
Råprotein (g/kg TS) 126 126
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 595 572
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 71
NDF (g/kg TS) 386 379
FK NDF (%) 49,1 47,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 287 303
Stivelse (g/kg TS) 126 134
Sukker (g/kg TS) 22 24
pH 4,0 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 76 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 69 70
PBV20 (g/kg TS) 15 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,22 5,15
Kg tørstof pr. FEN 1,43 1,45
Kg pr. FEN 4,55 4,68
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,41 1,42
Kg pr. FE 4,51 4,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 123

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 60 70
Slætdato 26/07 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 334 344
Aske (g/kg TS) 72 66
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,2 71,4
Råprotein (g/kg TS) 131 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 586 639
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 87
NDF (g/kg TS) 381 382
FK NDF (%) 49,4 52,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 297 266
Stivelse (g/kg TS) 139 156
Sukker (g/kg TS) 23 28
pH 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 71 72
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 72
PBV20 (g/kg TS) 17 13
NEL20 (MJ/kg TS) 5,31 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,33
Kg pr. FEN 4,41 4,04
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,40 1,30
Kg pr. FE 4,36 3,96
Fordøjelig råprotein (g/FE) 126 117

Til top

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 06-09-2017 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21