Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 10-08-2017
Revideret: 13-03-2018

Hø 2017, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2017.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 51 67 152    
Tørstofindhold (g/kg) 719 745 746 501 886
Aske (g/kg TS) 67 76 71 39 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,4 65,4 64,5 53,8 69,4
Råprotein (g/kg TS) 103 113 105 65 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 375 397 386 233 578
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 44 37 31 13 107
NDF (g/kg TS) 574 547 546 491 663
FK NDF (%) 55,4 58,9 47,4 44,9 64,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 260 232 234 199 342
Sukker (g/kg TS) 103 97 102 51 150
pH 5,6 5,6 5,6 5,1 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 9 6 5 1 26
Eddikesyre (g/kg TS) 6 9 8 1 14
Tyggetid (Min./kg TS) 87 81 81 75 101
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,57 0,55 0,54 0,52 0,63
AAT20 (g/kg TS) 76 78 74 66 84
PBV20 (g/kg TS) -25 -19 -19 -55 2
NEL20 (MJ/kg TS) 4,67 4,89 4,70 3,94 5,26
Kg tørstof pr. FEN 1,62 1,55 1,55 1,41 1,89
Kg pr. FEN 2,51 2,13 2,12 1,76 3,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,80 1,67 1,70 1,38 2,37
Kg pr. FE 2,82 2,28 2,32 1,75 4,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 118 109 57 162

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 19
Slætdato 27/06
Tørstofindhold (g/kg) 702
Aske (g/kg TS) 68
Organisk stof fordøjelighed (%) 63,1
Råprotein (g/kg TS) 111
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 393
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 42
NDF (g/kg TS) 546
FK NDF (%) 54,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 258
Sukker (g/kg TS) 101
pH 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 10
Eddikesyre (g/kg TS) 6
Tyggetid (Min./kg TS) 82
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,56
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) -18
NEL20 (MJ/kg TS) 4,69
Kg tørstof pr. FEN 1,61
Kg pr. FEN 2,46
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,72
Kg pr. FE 2,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121

Til top

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 10-08-2017 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21