Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 05-10-2016
Revideret: 30-10-2016

Majs, frisk 2016, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majs, frisk. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 527. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2016.

Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.

Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majs, frisk fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2016

2015

Sidste 3 år
(2015-2013)

10 % nedre
2016

10 % øvre
2016

Antal prøver 39 28 70    
Tørstofindhold (g/kg) 323 318 328 267 401
Aske (g/kg TS) 34 37 36 27 43
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,0 72,5 73,7 68,9 76,6
Råprotein (g/kg TS) 69 80 78 57 81
NDF (g/kg TS) 409 413 378 331 509
FK NDF (%) 58,0 58,2 56,2 54,2 61,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 225 223 225 198 245
Stivelse (g/kg TS) 300 252 291 169 410
Sukker (g/kg TS) 59 48 44 1 148
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 53 47 72
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,44 0,40 0,53
AAT20 (g/kg TS) 90 90 91 85 96
PBV20 (g/kg TS) -72 -62 -65 -84 -60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77 5,64 5,72 5,21 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,33 1,31 1,19 1,43
Kg pr. FEN 4,13 4,45 4,23 3,05 4,82
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,26 1,22 1,12 1,39
Kg pr. FE 3,99 4,25 3,98 2,90 4,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 42 56 52 28 55

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Ambition 7 342 63 361 356 53 74,9 5,99
Augustus KWS 2 238 67 538 145 115 67,5 5,26
LG30211 1 293 71 330 363 74 78,1 6,31

Til top

Sidst bekræftet: 30-10-2016 Oprettet: 05-10-2016 Revideret: 30-10-2016

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Grønbygensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergrupp...
07.02.21
Kløvergræsensilage 4. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 5. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kløvergræsensilage 3. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
07.02.21
Kolbemajsensilage 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
07.02.21