Feedback Form
Kvæg

  

Oprettet: 01-06-2016
Revideret: 05-02-2017

Helsæd 2016

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2016.


Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Grønbygensilage konventionel 53 297 5,33
Byghelsæd konventionel 299 349 5,29
Byghelsæd økologisk 82 343 5,02
Bygærtehelsæd konventionel 80 329 5,41
Bygærtehelsæd økologisk 63 321 5,19
Hvedehelsæd konventionel 60 338 5,46
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 41 305 5,65
Hvede-græs, ensilage konventionel 41 332 5,57
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 54 305 5,49
Hvedeært, ensilage konventionel 57 327 5,51
Sidst bekræftet: 05-02-2017 Oprettet: 01-06-2016 Revideret: 05-02-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Hvedehelsæd 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hvedehelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6,...
07.02.21
Græsensilage 1. slæt 2020, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt græsensilage. Dvs. NorFor f...
07.02.21
Hø 2020, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkodern...
07.02.21
Grovfoder 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2020.
07.02.21
Kløvergræsensilage 2020
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2020.
07.02.21