Feedback Form
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-01-2014

Info-planter 

Oprettet: 20-01-2009

Introduktion til AGWAPLAN

Formålet med EU-lif-projektet AGWAPLAN er at lette den praktiske gennemførelse af EUs Vandrammedirektive på såvel bedriftsniveau som på oplandsniveau.

Sidst bekræftet: 25-01-2012 Oprettet: 20-01-2009 Revideret: 20-01-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Merethe Egelund Olsen