Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 27-11-2013

SKATM-2013-00-26. Digital eller kontant betaling. Opfølgning

Beløbsgrænserne i forhold til kravet om digital betaling er forskellige.

Afgørelse:

Notat af 15. november 2015 udarbejdet af Skatteafdelingen, Videncentret

Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug:

Som omtalt i bl.a. SKATM-2012-00-26, SKATM-2012-00-24, SKATM-2012-00-06 og SKATM-2012-00-11 er der reelt indført krav om digital betaling af visse beløb fra virksomheder.

Årsagen til, at der reelt er et krav herom, er, at virksomheder nægtes skattemæssigt fradrag, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen. Derudover får virksomhederne solidarisk hæftelse for så vidt angår moms, når der betales med kontanter over beløbsgrænsen. Ændringen gælder således alle selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, fonde mv. Der gælder lignende regler for personer, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende. Her er det dog alene hæftelse man kan risikere.

Beløbsgrænserne er forskellige
I bemærkningerne og omtalen af reglerne er der i det hele anført, at reglerne gælder for betalinger over 10.000 kr. inkl. moms.

Det viser sig nu, at en af de bestemmelser, der indfører reglerne, er formuleret således, at kontante betalinger på præcis 10.000 kr. inkl. moms også skal indberettes. Det er bestemmelsen om virksomhedernes manglende skattemæssige fradragsret i LL § 8 Y. SKAT har da også ændret deres beskrivelse, jf. Din virksomhed skal betale regninger på over 10.000 kr. digitalt (www.skat)

Dette er i strid med bemærkningerne og i strid med alle de andre regler indført ved samme lovændring. Videncentret har bedt SKAT og Skatteministeriet om at forholde sig til dette problem. Indtil dette må det dog anbefales at indberette betalingen, såfremt 10.000 kr. inkl. moms betales kontant af virksomheder, selskaber mv.

SKAT oplyser stadig, at de har instrueret dem, der arbejder med indsats, om alene at gå efter modspillerne i relation til fristerne for indberetning og den heraf følgende manglende fradragsret/hæftelse. Der er således tilsyneladende stadig langmodighed i forhold til indberetningsfristerne. Se herved SKATM-2012-00-24.

Oversigt over formuleringer i lovændringen:

Bestemmelse Emne Formulering
Ligningslovens § 8 Y Skattemæssig fradragsret

”medmindre betalingen samlet udgør mindre end 10.000 kr. inklusive moms”

Momslovens § 46 Solidarisk hæftelse for moms for virksomheder (registrerede aftagere)

”medmindre betalingen samlet udgør højst 10.000 kr. inklusive afgift”

Momslovens § 75 Oplysningspligt

”et beløb, der overstiger 10.000 kr. inklusive afgift”

Opkrævningslovens § 10a Solidarisk hæftelse for moms og skat, private

”forudsat at vederlaget overstiger 10.000 kr. inklusive afgift”

Der er således ikke solidarisk hæftelse for betalinger på lige præcis 10.000 kr. inkl. moms.

 

Reference:

Ligningsloven § 8 Y

Momsloven §§ 46 og 75

Opkrævningsloven § 10 a

Kildehenvisning:

Lov nr. 590 af 18/6 2012 (L 170 B 2011-12)

Indkomstår:

2012, 2013 og 2014 mv.

 

Sidst bekræftet: 27-11-2013 Oprettet: 27-11-2013 Revideret: 27-11-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

SKATM-2020-14-11. Skats kontrol af landbrug
Skattestyrelsen ændrer begrundelser ved kontrol af landbrug. De beder ofte om årsrapporter. Hvorvidt de har krav på at få d...
09.06.20
SKATM-2020-18-04. Gevinst på gæld i GDP var skattepligtig, selvom gælden var på non recourse vilkår
En kommanditist var skattepligtig af en kursgevinst på gæld, selvom kommanditselskabet kun hæftede med den stillede sikkerh...
22.05.20
SKATM-2020-22-07. Værdi af gratisaktier
Værdien af gratisaktier skulle i mangel af kendt værdi opgøres på baggrund af lukkekursen på den dag, hvor aktierne erhverv...
08.05.20
SKATM-2020-14-09. Ret til ændring af fejlagtigt indtastet resultat
Revisor havde ved en fejl selvangivet driftsresultatet og ikke det skattemæssige resultat. Genoptagelse mulig efter SKFVL §...
08.05.20
SKATM-2020-22-05. Fradrag for fagforeningskontingent for pensionister og andre
Der var fradrag for pensionerede tjenestemænds fagforeningskontingent. Tilsvarende for personer, for hvem fagforeningen før...
01.05.20