Feedback Form

RegelInfo - LR 

Oprettet: 05-09-2002

Ejendomsavance. Mælkekvote. Resolutiv betingelse. SKATM. 2002, 02-19.

Landsskatteretten har fastslået, at ved salg af jord skal anskaffelsessummen ikke nedsættes med en salgspris for en kvote, der først sælges efterfølgende.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 23-08-2010 Oprettet: 05-09-2002 Revideret: 05-09-2002

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Vivi Robdrup Fogt

Af samme forfatter

Moms. Højere bundgrænse. Konsekvenser ved afmeldelse uden salg af virksomheden. SKATM. 2002-30-05.
Ved afmeldelse fra momsregistreringen uden salg af virksomheden skal der beregnes moms af beholdninger af varer, driftsmidl...
10.09.02
Arbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter. SKATM. 2002, 21-08.
Medarbejderes skattefrihed af uddannelsesudgifter betalt af arbejdsgiver gælder i relation til grund-, videre- og efterudda...
05.09.02
Ophævelse. Merhugstfradrag. SKATM. 2002, 05-01.
Told- og skattestyrelsen har udsendt cirkulære om ophævelse af merhugstfradraget med virkning fra den 1. august 2002.
05.09.02
Genvundne afskrivninger. Mælkekvote. Fordeling af salgssum. SKATM. 2002, 04-09.
Værdien af mælkekvote - solgt 1994 sammen med ejendommen - anset for en del af driftsbygningernes værdi.
05.09.02
Ejendomsavance. Delsalg. SKATM. 2002, 02-18.
Da driftsbygningerne ikke havde været anvendt til at afskrivningsberettiget formål, blev hele forskelsværdien ved vurdering...
04.09.02