Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 09-06-2020

SKATM-2020-02-04. Ejendomsavance. Tab ved salg af sommerhus. Fradrag i fremtidige ejendomsavancer

Tab ved salg af sommerhus efter ejendomsavancebeskatningsloven § 6, stk. 3 var konkret ikke omfattet af skattefriheden i ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2. Tabet kunne derfor fradrages i fremtidige ejendomsavancer.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 09-06-2020 Oprettet: 09-06-2020 Revideret: 09-06-2020

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Skat


Af samme forfatter

SKATM-2020-31-01: Satser og beløbsgrænser 2019/2020
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2019/2020.”
14.01.20
SKATM-2019-02-07. Ejendomsavance. Indeksering fra 1993 til 2016. Styresignal om genoptagelse
I styresignalet gennemgås adgangen til genoptagelse af skatteansættelser, da Den juridiske vejledning angiver en forkert sa...
06.12.19
SKATM-2019-02-06. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn og skøn. Herlighedsværdi. Dårlig arrondering af jorden
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi p...
02.07.19
SKATM-2019-02-05. Ejendomsavance. Selskab. Tidligere genanbringelse i Skotland. Indeksering af anskaffelsessum
Spørger skulle ved afståelse af selskabets skotske ejendom indtægtsføre det laveste beløb svarende til genanbragt avance el...
28.06.19
SKATM-2019-02-04. Ejendomsavance. Genanbringelse i Portugal. Udlejning. Bestemmende indflydelse
Skatterådet bekræftede, at spørger ved udlejning af ejendomme til et produktionsselskab, som skulle ejes og kontrolleres af...
21.06.19