Feedback Form

RegelInfo - LR 

Oprettet: 05-09-2002

Ophævelse. Merhugstfradrag. SKATM. 2002, 05-01.

Told- og skattestyrelsen har udsendt cirkulære om ophævelse af merhugstfradraget med virkning fra den 1. august 2002.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 23-08-2010 Oprettet: 05-09-2002 Revideret: 05-09-2002

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

Moms. Højere bundgrænse. Konsekvenser ved afmeldelse uden salg af virksomheden. SKATM. 2002-30-05.
Ved afmeldelse fra momsregistreringen uden salg af virksomheden skal der beregnes moms af beholdninger af varer, driftsmidl...
10.09.02
Arbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter. SKATM. 2002, 21-08.
Medarbejderes skattefrihed af uddannelsesudgifter betalt af arbejdsgiver gælder i relation til grund-, videre- og efterudda...
05.09.02
Genvundne afskrivninger. Mælkekvote. Fordeling af salgssum. SKATM. 2002, 04-09.
Værdien af mælkekvote - solgt 1994 sammen med ejendommen - anset for en del af driftsbygningernes værdi.
05.09.02
Ejendomsavance. Mælkekvote. Resolutiv betingelse. SKATM. 2002, 02-19.
Landsskatteretten har fastslået, at ved salg af jord skal anskaffelsessummen ikke nedsættes med en salgspris for en kvote, ...
05.09.02
Ejendomsavance. Delsalg. SKATM. 2002, 02-18.
Da driftsbygningerne ikke havde været anvendt til at afskrivningsberettiget formål, blev hele forskelsværdien ved vurdering...
04.09.02