Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 10-02-2014

SKATM-2014-25-01. Børneopsparingskonto. Beløbsgrænsen for indskud reguleres ikke løbende

Skatteministeren har i et svar til Skatteudvalget besvaret en forespørgsel om indskud på en børneopsparingskonto og forklaret, hvorfor beløbsgrænsen for årlige indbetalinger på 3.000 kr. ikke reguleres.

Afgørelse:

J. nr. 14-0082980. Skatteudvalget 2013-14. SAU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 198.

Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug:

Det fremgår af Skatteministerens svar, at beløbsgrænsen på 3.000 kr., der kan indskydes på et barns børneopsparingskonto, ikke reguleres efter personskattelovens § 20.

De gældende beløbsgrænser for det årlige indskud på 3.000 kr. pr. barn og det maksimale indskud på i alt 36.000 kr. har været gældende siden 2000. Indskyder man mindre end 3.000 kr. årligt, kan man fylde op i de følgende år.

Fradragsretten for indskud blev afskaffet fra og med den 1. januar 1987. 

 

Reference:

Bekendtgørelse nr. 1059 af 17. november 2011 om børneopsparingskonti

Den juridiske vejledning 2014-1, C.A.10.4.1.4

Kildehenvisning:

Folketinget. Skatteudvalget 2013-14

Afgørelse i fuld tekst:

J. nr. 14-0082980. Skatteudvalget 2013-14. SAU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 198.

Spørgsmål
Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del, spm. 146, oplyse, hvorfor beløbsgrænsen på 3.000 kr. for indbetaling til en børneopsparingskonto ikke reguleres?

Svar
Bekendtgørelse nr. 1059 af 17. november 2011 om børneopsparingskonti er udstedt med hjemmel i pensionsbeskatningslovens § 51. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der årligt kan indsættes 3.000 kr. og maksimalt 36.000 kr. i alt.

Bestemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 51 var indeholdt i pensionsbeskatningsloven fra 1972. Med hjemmel i denne bestemmelse blev der i 1972 udstedt en bekendtgørelse, hvorefter der kunne indskydes 3.000 kr. årligt med fradragsret for indskuddet og i alt højst 24.000 kr. Der er senere kun gennemført få ændringer af beløbsgrænserne. Fradragsretten for indskud blev afskaffet fra 1987. De gældende beløbsgrænser for det årlige indskud på 3.000 kr. og det maksimale indskud i alt på 36.000 kr. har været gældende siden 2000.

En lang række beløbsgrænser i skattelovgivningen reguleres årligt. Der er løbende kommet flere beløbsgrænser ind under reguleringsmekanismen i personskattelovens § 20, således at alle væsentlige beløbsgrænser i skattelovgivningen i dag reguleres årligt.

Der er imidlertid også nogle beløbsgrænser i skattelovgivningen, herunder beløbsgrænsen for det årlige indskud på børneopsparingskonti, der ikke reguleres. Loftet for det maksimale indskud i alt på børneopsparingskonti reguleres heller ikke.

Med den nuværende udformning af indskudsreglerne for børneopsparingskonti vil man ikke kunne håndtere en fælles regulering af loftet for det årlige indskud og for det maksimale indskud i alt. Den nuværende udformning indebærer, at det maksimale loft på i alt 36.000 kr. nås ved et årligt indskud på 3.000 kr. i 12 år. Indskyder man mindre end 3.000 kr. årligt, kan man fylde op i de følgende år. En fælles årlig regulering af både indskudsbeløbet og indskudsloftet vil føre til, at selv med en maksimal årlig indbetaling vil det samlede loft for indskud for et givent år ikke kunne nås, da indskuddene i de tidligere år var mindre.

 

 

Sidst bekræftet: 10-02-2014 Oprettet: 10-02-2014 Revideret: 10-02-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16