Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 18-08-2016

SKATM-2016-30-27. Salg af grund efter 6 måneders udlejning

Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ikke var udlejning, men derimod salg. En midlertidig udlejning kunne ikke ændre på udfaldet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 18-08-2016 Oprettet: 18-08-2016 Revideret: 18-08-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

SKATM-2016-30-31. Mødemoms
Landsskatteretten fandt, at tidligere kendelser ikke var udtryk for en praksisændring. Landsskatteretten tog ikke konkret s...
06.09.16
SKATM-2016-30-30. Brændværdi for metan i biogas
Brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved målin...
25.08.16
SKATM-2016-30-29. Modtagelse af tilskud var ikke levering mod vederlag
Modtagelse af Natura 2000-tilskud for at undlade at dyrke landbrugsjord kunne ikke anses for at udgøre et vederlag for en l...
25.08.16
SKATM-2016-30-28. Salg af to byggegrunde underlagt strandbeskyttelse
Landsskatteretten ændrer delvist Skatterådets afgørelse omkring salg af to byggegrunde, hvoraf den ene havde været bebygget...
22.08.16
SKATM-2016-30-25. Udlejningsejendom kunne ikke sælges momsfrit
En virksomhed har opført to lejligheder med henblik på udlejning. Da virksomheden ifølge Skatterådet ikke har sandsynliggjo...
08.07.16