Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-01-2014

Info-planter 

Oprettet: 20-01-2009

Brug af integreret rådgivning i praksis for at reducere kvælstofbelastningen i Norsminde Fjord på bedriftsniveau

Begrebt ''Integreret Rådgivning'' er blevet udviklet for at finde en måde til gennemførelse af Vandrammedirektivet (VRD), som tager såvel miljømål som landmændenes behov for udvikling og økonomisk udbytte i betragtning. Begrebet bygger på tæt dialog mellem landmanden, landbrugskonsulenten og miljømyndigheden.

Sidst bekræftet: 25-01-2012 Oprettet: 20-01-2009 Revideret: 20-01-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Merethe Egelund Olsen