Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Specialsessionerne 21, 22, 23 og 24

T Session 21 Klimaændringer og konsekvenser
Hvordan påvrker drivhusgasserne klimaet? Hvad med drivhusgasser fra landbruget? Ændres vilkårene for dansk planteproduktion? Hvad betyder det for afgrødevalget?

Hvorfor og hvordan ændrer klimaet sig?

Anne Mette K. Jørgensen, direktør, DMI Show Resume
2. Kan landbruget reducere udledningen af drivhusgasser? Jørgen E. Olesen, Forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
3. Hvordan tilpasser vi os et ændret klima? Show Resume

P Session 22 Bedre bygninger hos planteavlerne
Fremtiden bringer store udfordringer med at integrere nye anlæg på landet. Mange planteavlsbedrifter forvalter en stor bygningsmasse, der strækker sig fra udlejning af boliger til ledige driftsbygninger. Ofte indeholder bedrifterne også en vigtig del af landbrugets kulturarv. Der vises eksempler på vellykket planlægning og arkitektur.

Herlighed og helhed - placering af planteproduktionsanlæg i landskabet

Anna Dorte Hansen, arkitekt m.a.a., Landscentret, Byggeri og Teknik Show Resume
Arkitektoniske værdier og muligheder i landbrugets boliger og driftsbygninger
Merete Lind Mikkelsen, arkitekt m.a.a., Tegnestuen Ravnsborggade Show Resume

P Session 23 MVJ-ordninger - nu og i fremtiden
Interessen for MVJ-ordningerne er enorm! Hør, hvad det betyder for den fremtidige landbrugsdrift, når store dele af en bedrift er tilmeldt MVJ-ordninger. Hvilke muligheder og fremtidige politiske mål er der med ordningerne? Hvad kan vi forvente af ordningerne i fremtiden?

Status og udvikling for MVJ-ordningerne

Heidi Buur Holbeck, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Fremtidige mål og forventninger til MVJ-ordningerne
Hans Jørgen Langfrits, chefkonsulent, Direktoratet for FødevareErhverv Show Resume
Erfaringer med MVJ-aftaler
Jens S. Høyer, gårdejer, Årslevholm Show Resume

P Session 24 Ny arbejdsmiljøreform
Efter den ny arbejdsmiljøreform skal landbrug med ansatte fremover kontrolleres med faste intervaller. Kan man ved første tilsyn vise, at man har styr på arbejdsmiljøet, fritages man for yderligere tilsyn. Giver eftersynet derimod anledning til bemærkninger om arbejdsmiljøet, skærpes kravene med yderligere tilsyn og eventuel også tvungen rådgivning.

Hvad kontrollerer arbejdstilsynet?

Tormod Overby, specialkonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik Show Resume
Sikker gevinst med orden i arbejdsmiljøet
Dennis Calender, ungdoms- og arbejdsmiljøkonsulent, Landboungdomscentret Show Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18