Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Specialsessionerne 25, 26, 27 og 28

P Session 25 IT i marken - sådan!
Flere rådgivningscentre går nu aktivt ind at tilbyde landmænd færdige 'pakkeløsninger' inden for anvendelse af IT til registrering i marken. Sessionen giver et overblik over mulige IT-pakker, priser samt udbyttet for landmanden i praksis.

Nyt koncept for anvendelse af IT i planteavlen - sådan kommer du i gang!

Jens Elbæk Andersen, planteavlskonsulent, LandboNord Resume
Ordentlige registreringer i marken - er det besværet værd? Jens Ejnar Larsen, landmand, Brønderslev
Hurtig information om græsvækst, vandingsbehov og svampebekæmpelse mm. Søren Greve Olesen, planteavls-konsulent, Sydvestjysk Landboforening Show Resume

T Session 26 Åbent forum: Den medieskabte lovgivning!
Morgenavisen omtaler et kritisabelt forhold i landbruget! Radioavisen kl. 7 citerer artiklen! Kl. 8 interviewes en kritisk ekspert og en politiker, som vil gøre noget ved det! Sidst på formiddagen - spørgsmål til ministeren! Beslutningsforslag klar til vedtagelse midt på eftermiddagen! Oplæg og åbent forum med journalist Anders Søgård som ordstyrer.

Hvad bestemmer, hvilke forslag der kommer op i Folketinget, og hvor stor faglighed ligger der bag disse forslag?

Hanne Kristensen, Kommunikationsrådgiver, Operate Show Resume
Hvad bestemmer, hvilke forslag der kommer op i Folketinget, og hvor stor faglighed ligger der bag disse forslag? Karen Jespersen, (tidligere MF)
Åbent forum med journalist Anders Søgård som ordstyrer
Lindhard B. Nielsen, Gårdejer

Henrik Høegh, Gårdejer, Dansk Landbrug, Axelborg

P Session 27 Energiproduktion i landbruget - minikraftvarmeanlæg
Nye muligheder for selv at producere el og varme. Bliv en energieffektiv bedrift! Et af de springende punkter er afgifter på produktion af el og varme, som kan være altafgørende for økonomien i minikraftvarmeanlæg.

Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg

Jørgen Pedersen, konsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik Show
Afgifter ved minikraftvarmeanlæg - el, varme, rådighedstillæg mv. Kurt Mortensen, energirådgiver, Energicenter Vest Show Resume

P Session 28 Skal spildevandsslam fortsat på landbrugsjorden?
Formålet er at kvalificere debatten om anvendelse af spildevandsslam i landbruget. Er det stigende
forbehold baseret på faglighed eller følelser?

Er miljøfremmede organiske forbindelser til skade for fødevaresikkerheden?

Søren Ole Petersen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
Hvad betyder tung-metaller for jordkvaliteten? Jan K. Schjørring, professor, KVL Show Resume
Hvad er baggrunden for en branchepolitik for spildevandsslam? Søholt Hansen, konsulent, Mejeriforeningen Show Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18