Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 2 - Grovfoderproduktion

P Session 2 ,1 Majsdyrkning
Dyrkning af majs til ensilering er inde i en god udvikling. Det rigtige sortsvalg er afhængigt af dyrkningsområde og -betingelser. Der er øget interesse for at dyrke et koncentreret foder med et højt energiindhold. Derfor er der også stor interesse for at dyrke majs til modenhed. Afslutningsvis opstilling af kandidater til valg til Specialudvalget for Foder-produktion og Græsmarksdrift.

Dyrkning af majs til ensilering samt majs til modenhed

Martin Mikkelsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Plastdækning af majs
Sven Erik Pinstrup, konsulent, Familielandbrugets Landbrugsrådgivning I/S Show Resume

P Session 2,2 Græsproduktion
Dyrkningsstrategier for græs og kløvergræs. Resultater fra årets forsøg. Kurakløver kan blive en ny vinterfast kløverart i Danmark. Dens udbyttepotentiale og -kvalitet præsenteres samt anvendelsesmuligheder under danske forhold. Der præsenteres resultater fra forsøg og årsager til misvækst af hvidkløver ved etablering. A fslutningsvis valg til Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift.

Udlægsmetoder og sortsvalg i græs

Karsten Attermann Nielsen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

Kurakløver

Torben Frandsen, konsulent, Landscentret, Planteavl

Show Resume
Kløvertræthed - hvad er det?
Karen Søegaard, s eniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

P Session 2,3 Hurtig og skånsom håndtering af grønne afgrøder
Ujævne marker stjæler tid, og forkert valg af maskiner kan forringe ensilagekvaliteten. Derfor skal håndteringen af grønne afgrøder optimeres helt fra marken og til lageret uden forurening af sand.

Superhøst kræver jævne marker og rigtigt udstyr

Carl Høj Laursen, maskinkonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik Show Resume
Skårlægning og rivning af grønafgrøder uden sand. En god kvalitet forudsætter en skånsom håndtering Kim Brodersen, maskinkonsulent, LandboSyd Show Resume

P Session 2,4 Optimal grovfoderhøst - nu og i fremtiden
Maskinstationer står ofte for bjærgningen af foder og skal derfor benyttes på den mest effektive måde. Hvordan udbygges samarbejdet i praksis?
Hvordan får vi bedre styr på udbytter og udbyttetab fra mark til krybbe? Morgendagens måleudstyr bliver bl.a. flowmålere på finsnittere, vægte på vogne, termografering, densitetsmåling m.m.

Bedst og billigst brug af maskinstationen!

Mogens Kjeldal, konsulent, Danske Maskinstationer Show Resume
Nye metoder til måling af grovfoderudbytter Carl Høj Laursen, maskinkonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik Show Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18