Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 4 - Gylle

P Session 4,1 Gylleseparering og biogas - praktiske erfaringer
Det er formålet at videregive en række af de erfaringer, som er opnået med forskellige projekter til behandling af gylle. Hvordan løses lugtgenerne? Hvad er fordelene, hvor er faldgruberne, og hænger økonomien sammen?

Erfaringer med opstart af biogasfællesanlæg

Alan Lunde, konsulent, Hedens og Fjordens Landbrugscenter I/S Show
(3 mb)
Resume
Resultater af FarmTest og andre projekter
Jørgen Hinge, specialkonsulent, Landscentret, Byggeri og Teknik Show Resume

T Session 4,2 Gylleseparering og biogas - håndtering af separerings-produkter
Separeret gylle skal håndteres anderledes end ubehandlet gylle for at opnå en optimal næringsstofudnyttelse og en lav miljøpåvirkning. Gennemgang af de nyeste forskningsresultater.

Udspredning af fiberfraktionen fra dekantercentrifuge

Krister Persson, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm Show Resume
Reduktion af lugtgener og ammoniakfordampning ved afgasning og separering
Martin Nørregaard Hansen, forsker, Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm Show Resume

P Session 4,3 Gyllenedfældning - er det vejen frem?
Gyllenedfældning er en sikker og lavteknologisk metode til at forbedre kvælstofvirkning og reducere ammoniakfordampning og lugtgener. I sessionen gennemgås de nyeste forsøgsresultater og erfaringer.

Gyllenedfældnings effekt på høstudbytte, lugt mv.

Torkild Birkmose, konsulent, Landscentret, Planteavl

Show Resume
Hvad betyder nedfældning for struktur- og køreskader?
Peter Sørensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
En maskinstationsejers erfaringer med nedfældning. Er det pengene værd? Ole Larsen, maskinstationsejer Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18