Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 5 - Miljø

T Session 5 ,1 Fosfortab fra landbrugsjorden
I baggrundsmaterialet for Vandmiljøplan III er forskellige kilder til fosfortab beskrevet. I sessionen gives en oversigt over sammenhængen mellem fosforindhold i jord, fosfortilførsel og fosfortabet. Desuden gennemgås tab ved erosion og metoder til karakterisering af risikoen for fosfortab ved anvendelse af fosforindekser.

Oversigt over sammen-hængen mellem fosforind-hold, -tilførsel, -gødnings-type, -tilførselsmetode og fosfortabet

Gitte Rubæk, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume
Kortlægning af erosionsrisiko med henblik på at bestemme risikoen for fosfortab Preben Olsen, akademisk medarbejder, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show
(3 mb)
Resume
Anvendelse af fosforindekser til bestemmelse af fosfortabet i Viborg Amt Per Nørmark, Viborg Amt, Miljø og Teknik Show Resume

T Session 5,2 Forskning i fremtiden med VMP III som case
Paneldiskussion:
I forbindelse med VMP III er der afsat 155 millioner kroner til forskning. Cirka 55 millioner er afsat til en målrettet forskningsindsats. De resterende 100 millioner skal ud i licitation via det strategiske forskningsråd.
Målgruppen er primært forskere og konsulenter, der ønsker at følge med i, hvad fremtiden bringer.

Kort om indholdet af VMP III forskningspakken

Jens Aage Hansen, professor, Aalborg Universitet Show
Hvordan kan strategisk forskning medvirke til at skabe fremdrift i landbruget? Charlotte Rønhof, forskningschef, Dansk Industri

Hvilke områder mangler stadig at komme i fokus i forskningen?

Søren A. Mikkelsen, vicedirektør, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show

T Session 5,3 Vandrammedirektivet - Afvikling eller udvikling af dansk landbrug?
De danske vandmiljøplaner har blandt andet betydet, at Danmark har opfyldt EUs nitratdirektiv. Med implementeringen af EU's Vandrammedirektiv står dansk landbrug overfor nogle udfordringer, der i nogle områder kan være med til at afvikle landbrugsproduktionen.

Landbrug og vandmiljø i Danmark sammenlignet med resten af Europa

Ruth Grant, seniorrådgiver, DMU Show Resume
"Odense Pilot River Basin" - målsætning og baggrund Harley Bundgaard, Fyns Amt Show Resume
Kan der drives landbrug i oplandet til Odense Fjord, hvis de foreløbige miljømål vedtages? Hans Roust Thysen, miljøchef, Landscentret, Planteavl Show Resume

P Session 5,4 Vandrammedirektivet og dansk landbrug
Paneldiskussion:
Landbruget i Danmark er dynamisk og har vist god evne til at tilpasse sig miljøkravene. Hvis vandrammedirektivet udmønter sig med nye skrappe miljøkrav, vil det sætte endnu mere gang i udviklingen hen imod det "miljøneutrale" landbrug.

Vandrammedirektivet - balancen mellem landbrug og miljø i fremtiden

Inger Støjberg, journalist, MF (V)
Vandrammedirektivet - balancen mellem landbrug og miljø i fremtiden Martin Lidegaard, MF (RV)
Vandrammedirektivet - balancen mellem landbrug og miljø i fremtiden Henrik Høegh, gårdejer, Dansk Landbrug, Axelborg

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18