Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 1 - Praktisk planteværn

P Session 1 ,1 Praktisk planteværn i korn - lavdosis-strategier
Standardløsninger til bekæmpelse af skadevoldere er ikke godt nok. Den bedste økonomi ved anvendelse af bekæmpelsesmidler opnås som regel ved at anvende lave doser, men hvordan og hvornår?
Der lægges vægt på en gennemgang af resultaterne fra årets landsforsøg.

Hvordan praktiseres optimal svampebekæmpelse i korn? Ghita Cordsen Nielsen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Ukrudtsfloraen er forskellig - det skal ukrudtsbekæmpelsen også være Poul Henning Petersen, Landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Bekæmpelse af ukrudt i korn Jens Erik Jensen, Specialkonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

P Session 1,2 Ukrudtsbekæmpelse, resultater fra forsøg
Nyeste resultater med afprøvning og strategi for anvendelse af ukrudtsmidler præsenteres.
Er det i anden del af splitbehandlinger muligt at opnå tilstrækkelig effekt af græsmidler, hvis "udgangs-dosis" var for lav?

Hvad lærte vi af årets ukrudtsforsøg?

Kamilla Fertin, forsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

Er to behandlinger med halv dosis fordelagtigt?

Solvejg K. Mathiassen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

En plante, en dråbe - hvor lidt skal der til?

Enrico Graglia, M.Sc. Ph.D., Danmarks JordbrugsForskning Show Resume

T Session 1,3 Sædskifte og dyrkningsmetoder som med- og modspiller
Beskrivelse af hvordan dyrkningspraksis og dyrkningsmetoder påvirker ukrudtsfloraen og skadevoldere. Der sættes fokus på såvel den historiske udvikling, som på problemstillingerne med kulturgræsser som ukrudt og sygdomsproblemer i bælgsæd.

Har floraen ændret sig i danske marker gennem de seneste årtier?

Christian Andreasen, Lektor, KVL, Jordbrugs-videnskab Show Resume
Kulturgræsser i sædskiftet - med vægt på kemisk bekæmpelse Peter Kryger Jensen, Seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume
Sygdomme og skadedyr i bælgsæd Birgit Jensen, Seniorforsker, Danmarks Jordbrugs-Forskning, Flakkebjerg Show Resume

P Session 1,4 Praktisk svampebekæmpelse
Fremlæggelse af de relevante resultater fra årets effektivitetsundersøgelser og andre praktisk relaterede undersøgelser af svampesygdomme i korn.

Status for strobilurin-resistens i hvede

Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Show Resume

Fysiologiske pletter i korn

Lise Nistrup Jørgensen, Seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

Show Resume

Hvad bestemmer mer-udbyttet ved svampebekæmpelse i korn?

Jens Erik Ørum, Forsker, Fødevareøkonomisk Institut

Show Resume

P Session 1 ,5 Paneldiskussion: Hvordan planlægges og gennemføres planteværn på 500 ha?
Krav om øget effektivitet og lavere omkostninger betyder større og større bedrifter. Kan forenkling af driften, mange marker og hektarer forenes med et lavt forbrug af pesticider?
Paneldiskussion.

Sådan gør jeg på min bedrift!

Hans Henrik Koefoed, inspektør, Rosenfeldt Gods Show Resume
Paneldiskussion
(efter 5 min. oplæg fra hver i panelet):
Jens Erik Ørum, forsker, Fødevareøkonomisk Institut

Bo Secher, chefkonsulent, DSH-Faglige Center

Finn Pedersen, gårdejer

Per Rydahl, akademisk medarbejder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Show

Show


Resume

T Session 1,6 Fusariumtoksiner 1 - grænseværdier og giftighed
EU er på vej med grænseværdier for Fusariumtoksiner i fødevarer og foder. I de to sessioner om Fusariumtoksiner belyses især: hvilken betydning toksinerne har, hvad indholdet er i dansk korn og majs samt mulighederne for at løse problemet gennem forædling.

Grænseværdier for Fusariumtoksiner i brød- og foderkorn. Hvad er baggrunden for de fastsatte værdier? Hvordan bliver kontrolproceduren?

Morten Ejrnæs, afdelingsleder, Plantedirektoratet, Foder og gødning Show Resume
Hvor giftige er Fusariumtoksiner for grise? Lisbeth Jørgensen, konsulent, Landsudvalget for Svin Show Resume
Hvor giftige er Fusariumtoksiner for kvæg?
Rudolf Thøgersen, specialkonsulent, Landscentret, Dansk Kvæg Show Resume
Har vi gode og billige analysemetoder?
Niels Henrik Spliid, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

P Session 1,7 Fusariumtoksiner 2 - problemafklaring og løsninger
EU er på vej med grænseværdier for Fusariumtoksiner i fødevarer og foder. I de to sessioner om Fusariumtoksiner belyses især: hvilken betydning toksinerne har, hvad indholdet er i dansk korn og majs samt mulighederne for at løse problemet gennem forædling.

Er Fusariumtoksiner i korn og majsensilage et problem?

Ghita Cordsen Nielsen, landskons., Landscentret, Planteavl Show Resume
Kan forædlingen løse problemerne med Fusariumtoksiner? Finn Borum, planteforædler, Sejet Planteforædling Show Resume
Diskussion
Lisbeth Jørgensen, konsulent, Landsudvalget for Svin

Rudolf Thøgersen, specialkons., Landscentret, Dansk Kvæg

Morten Ejrnæs, afdelingsleder, Plante-direktoratet, Foder og gødning

T Session 1,8 Paneldiskussion: Varslingssystemet for pesticider i grundvand og de opnåede resultater
At orientere om de konsekvenser det har, når der findes nedvaskning af pesticider til drænvand i større koncentrationer end grænseværdien.

Præsentation af aktuelle resultater fra Varslings-systemet

Per Rosenberg, statsgeolog, GEUS

Show Resume

Paneldiskussion
(2 min. oplæg fra hver med efterfølgende diskussion)

Carl Åge Pedersen, chefkonsulent, Landscentret, Planteavl

Jens Streibig, professor, KVL, Jordbrugsvidenskab

Per Kristensen, direktør, Dansk Planteværn

Lærke Thorling, cand.scient., Århus Amt

Jens Bastrup, Dansk Vand- og Spildevandsforening
Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18