Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 10 - Kartofler

P Session 10,1 Årsmøde for Specialudvalget for Kartofler
Formanden aflægger beretning ved orientering om aktiviteter gennemført i årets løb. Plantedirektoratet forelægger resultatet af avlskontrollen med læggekartofler 2004.

Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler

Thyge Thoustrup, formand Show Resume
Plantedirektoratets beretning
Henrik I. Pedersen, inspektør, Plantedirektoratet Show Resume

P Session 10,2 Årsmøde for Specialudvalget for Kartofler - fortsat
Fælleskontrollen med Kartoffelfremavl: Resultat af avlskontrollen med præbasis læggekartofler 2004. De gennemførte aktiviteter og projekter i 2004 i Kartoffelafgiftsfonden. EU-reformen medfører store ændringer i fordelingen af landbrugsstøtte inden for kartoffelområdet. Betydningen for kartoffelerhvervet belyses.

Resultater af avlskontrollen med præbasis læggekartofler 2004

Bjarne Risvig, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Kartoffelafgiftsfondens beretning
Jens Møller Eg, landmand, Kartoffelafgiftfonden, Specialudvalget for Kartofler Show Resume
EU-reformens betydning for kartoffelproduktionen i Danmark Axel Bonde, cand.jur., KMC Show Resume

P Session 10,3 Landsforsøg med kartofler 2004
Kartoffelforsøgene er nu samlet og koordineres i et bredt samarbejde mellem forskere, rådgivning og virksomheder. Forsøgene 2004 er fordelt på 23 forskellige forsøgsplaner og i alt 54 forsøg inden for områderne sortsafprøvning, planteværn, planteernæring, planteetablering og teknik.

Resultater vedrørende planteernæring og gengroning

Bjarne Risvig, konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Resultater af sortsafprøvning
Anette Møller Sørensen, planteavlskonsulent, Jysk Landbrugsrådgivning Show Resume 
Forsøg med insektbekæmpelse Henrik Pedersen, agrochef, AKV-Langholt Show Resume

T Session 10,4 Bekæmpelse af kartoffelskimmel
Sidste nyt inden for bekæmpelse af kartoffelskimmel. I 2004 har der været aktiviteter inden for fem forskellige projekter, der indgår i både nordiske og europæiske samarbejdsprojekter. Resultaterne vil på sigt styrke udviklingen af et nyt beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Strategier til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Nye resultater fra bl.a. NorPhyt-projektet

Bent J. Nielsen, seniorforsker, DJF, Flakkebjerg Show Resume
EUCABLIGHT - et EU-projekt om kartoffelskimmel
Jens Grønbech Hansen, akademisk medarbejder, DJF, Foulum Show Resume
Bekæmpelse af skimmel i økologiske kartofler. Resultater fra BlightMop-projektet Poul Erik Lærke, forsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

P Session 10,5 Planteværn og vanding i kartofler
Kan biologisk bekæmpelse af pulverskurv forhindre udvikling af moptop-rust?
Kan coloradobiller overvintre i Danmark, og hvordan kontrolleres udbredelsen?
Kan kartoffelkvaliteten forbedres med fertigation - næringsstoffer i vandingsvandet?

Biologisk bekæmpelse af pulverskurv og moptopvirus i kartofler.

Steen Lykke Nielsen, seniorforsker, DJF, Flakkebjerg Show Resume
Coloradobille (Leptinotarsa decemlineata) - biologi og betydning Lars Monrad Hansen, seniorforsker, DJF, Flakkebjerg Show Resume
Fund af coloradobiller i 2004
Bo Secher, chefkonsulent, DSH-Faglige Center Show Resume
Vanding og kvælstof til kartofler
Finn Plauborg, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

 

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18