Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 13 - Korn og frø

P S ession 13,1 Produktion af græs- og kløverfrø
Resultater af forsøg med vækstregulering af alm. rajgræs, strandsvingel, hundegræs, engrapgræs og rødsvingel. Optimale mængder og fordelinger af kvælstof til alm. rajgræs og strandsvingel.
Nyeste resultater af forsøg med dyrkning af hvidkløver. Hvilken betydning har bierne på frøudbytterne? Hvilke frøarter skal vi dyrke og til hvilken pris efter afkobling af EU-støtte?

Skal frøgræs altid vækstreguleres?

Kenneth Svensson, planteavlskonsulent, LandboCentrum, Borup Show Resume
Hvordan udnyttes kvælstof bedst i alm. rajgræs og strandsvingel?
René Gislum, Ph.D., Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume
1.000 kg. Hvidkløver pr. ha!
Birte Boelt, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume
Arbejdsbier er guld værd!
Per Kryger, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume
Frø frem for korn!
Christian Haldrup, specialkonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

P Session 13,2 Produktion af havefrø
Hvor meget havefrø produceres der i verden og hvor? Hvor er forbruget af havefrø? Hvilke arter af havefrø kan der dyrkes i Danmark, og på hvor store arealer. Resultater af forsøg med produktion af frø af gulerødder, blomkål og porre i tunneler. Afprøvning af midler til bekæmpelse af ukrudt i havefrø. Resultater fra potte-, screenings- og markforsøg. Resultater af forsøg med bekæmpelse af sygdomme i spinat.

Verdensmarkedet for havefrø og mulige konsekvenser af EU-reformen

Ole Bech Bondesen, sekretariatschef, Brancheudvalget For Frø Show Resume
Er Danmark et havefrøland? Palle Sørensen, manager, Vikima Seed A/S Show Resume
Havefrø i tunneler
Birte Boelt, forskningsleder, DJF, Flakkebjerg Show Resume
Bekæmpelse af ukrudt i havefrø Peter Hartvig, ledende jordbrugstekniker, DJF, Flakkebjerg Show Resume
Bekæmpelse af sygdomme i spinat
Christian Haldrup, specialkonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

P Session 13,3 Fremtidens kornmarked - nicher, eksport, sporbarhed m.m.
Paneldiskussion. Afsætningen af korn bliver mere usikker i fremtiden, og der forventes større prisudsving. Derfor er der behov for at sikre afsætningen, og for at man kan dække et bredt marked.

Maltbyg i Danmark og til eksport - kunder og krav. Kan jeg sikre min afsætning via sporbarhed og certificering?

Søren M. Garp, varemægler, H. Abildstrøm & Co. ApS Show Resume
Kommer der nye sorter med særlige egenskaber, der kan udnyttes i markedsføringen? Hans Haldrup, direktør, Pajbjerg A/S Show Resume
Er der markeder eller nicheområder vi ikke dækker? Vagn Aage Jensen, direktør, Århusegnens Andel Show Resume
Hvordan tegner fremtiden for eksport af korn fra Danmark? Kim Larsen, direktør, Skovs Korn Show Resume

P Session 13,4 Foderværdi af vinterhvede
Ca. 65 pct. af den danske produktion af vinterhvede anvendes til foder og primært til svin. Nye undersøgelser tyder på, at der er en variation i foderværdien i sorterne.

Foderværdi af korn til svinefoder, hvad fokuserer industrien på?

Jørgen Hoppe Christensen, produktchef, DLG Resume
Forskelle i foderværdien af dansk dyrkede vinterhvedesorter Else Vils, konsulent, Landscentret, Svin Show Resume
Fremtidens sorter af vinterhvede, skal de vælges for deres foderværdi? Lars Eriksen, planteforædler, Sejet Planteforædling Show Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18