Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 14 - Pesticider

T Session 14,1 Sikker håndtering af bekæmpelsesmidler
Bekæmpelsesmidler kan bl.a. findes i mange brønde og boringer. Miljøstyrelsen kommer i 2005 med regler for håndtering af bekæmpelsesmidler i forbindelse med fyldning og rengøring af marksprøjter. I fremtiden skal der endnu mere fokus på at håndtere bekæmpelsesmidlerne rigtigt.

Vand i små private vandforsyningsanlæg forurenet med bekæmpelsesmidler og bakterier

Walter Brüsch, geolog, GEUS Show Resume
Bayer Crop Science's aktiviteter for et bæredygtigt jordbrug Jens Husby, projektleder, Bayer CropScience Danmark Show Resume
Regler for håndtering af bekæmpelsesmidler
Poul Henning Petersen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume

T Session 14,2 Paneldiskussion: Særligt pesticidfølsomme arealer
Orientering om og diskussion af mulighederne for at udpege pesticidfølsomme arealer. Hvad opnår vi? GEUS har etableret faglige forudsætninger for at kunne udpege følsomme områder, men vil anvendelse af en sådan udpegning føre til bedre beskyttelse af grundvandet? Paneldiskussion.

Præsentation af resultaterne fra KUPA-projektet: Koncept for Udpegning af Pesticid-følsomme Arealer

Erik Nygaard, statsgeolog, GEUS Show Resume
Paneldiskussion
Henrik Høegh, gårdejer, Dansk Landbrug, Axelborg

Johnny Fredericia, vicedirektør, GEUS

Lærke Thorling, cand.scient., Århus Amt

Per Kristensen, direktør, Dansk Planteværn

Claus Vangsgaard, Dansk Vand- og Spildevandsforening


Resume

T Session 14,3 Pesticider - hvad sker der med dem, og hvilke sideeffekter har de?
Fremlæggelse af aktuelle resultater fra undersøgelser af utilsigtede virkninger og forekomst af pesticider. Hvordan påvirker landbrugets pesticidanvendelse flora og fauna i det omgivende land?

Måling og modellering af fordampningen af pesticider fra marken

Helle Vibeke Andersen, seniorforsker, DMU Show Resume
Ukrudtsmidler i vandløb og søer påvirker kun i ringe grad planterne i vandet Nina Cedergreen Forchhammer, lektor, KVL, Jordbrugsvidenskab Show Resume
Videooptagelser kan forudsige pesticideffekter på vandlevende organismer Ulrik Nørum, lektor, Syddansk Universitet Show Resume

T Session 14,4 Nye bekæmpelsesmidler 1
Firmaerne præsenterer nye bekæmpelsesmidler og deres egenskaber. Hvad er de specielt egnet til, og hvordan anvendes de optimalt?

Atlantis - nyeste erfaringer

Niels Bjerre, Bayer CropScience Danmark Show Resume
Biscaya - et nyt insektmiddel mod glimmerbøsser Oluf Juhl, produktchef, Bayer CropScience Danmark Show Resume
Flexity - et nyt meldugmiddel - benzophenone Jørgen Lundsgaard, Technical Manager, BASF A/S - Agro Show Resume

T Session 14,5 Nye bekæmpelsesmidler 2
Firmaerne præsenterer nye bekæmpelsesmidler og deres egenskaber. Hvad er de specielt egnet til, og hvordan anvendes de optimalt?

Proline

Klaus Heltbech, Bayer CropScience Danmark Show Resume
Ukrudtsbekæmpelse i majs - nye erfaringer med Calaris Kristian Lybek Witt, crop manager, Syngenta Show Resume
Cantus - et nyt svampemiddel til anvendelse i raps Thorkild Amby, product manager, BASF A/S - Agro Nordic / Baltic Show Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18