Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-01-2008

Planteavl 

Oprettet: 14-01-2005

Plantekongres 2005

Tema 15 - Natur og landbrug

T Session 15,1 Hvilken indflydelse får habitatdirektivet på, hvordan landbrugslandet fremover skal forvaltes?
Hvordan vil de overordnede rammer for den fremtidige naturpolitik i Danmark tegne sig, og hvad med dansk landbrug? Det vil blive belyst på baggrund af kravene i Habitatdirektivet. Desuden diskuteres håndteringen af de fremtidige udfordringer til naturplejen i Danmark. Kan nationalparker være en løsning i nogle af Natura 2000 områderne?

Hvilken betydning får habitatdirektivet for den fremtidige arealforvaltning?

Lars Rudfeld, Fuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen Show Resume
Nationale og internationale erfaringer med naturparker Claus Jespersen, Statsskovridder, Falster Statsskovdistrikt Show Resume
Landbrugets udviklingsmuligheder i forhold til det omgivende landskab i og omkring Natura 2000-områder Irene Wiborg, Konsulent, Landscentret, Planteavl Show Resume
Hvordan håndterer man de fremtidige udfordringer til pleje af NATURA 2000-områder i amterne? Torben Ebbensgaard, Biolog, Nordjyl. Amt, Natur & Miljøkontoret Show
(3 mb)
Resume

P Session 15,2 Natur- og vildtpleje på bedriften
Mange af agerlandets dyr er i tilbagegang. F.eks. er der gennem de seneste år blevet registreret færre harer og agerhøns. Hvad kan vi i landbruget gøre for at tilgodese disse arter? Hør om erfaringer med aktiv natur- og vildtpleje og få gode råd og idéer til, hvordan man med enkle midler kan fremme dyrelivet på bedriften.

Hvad påvirker harens og agerhønens vilkår i agerlandet?

Knud Tybirk, seniorrådgiver, DMU Show Resume
Kom godt i gang med natur- og vildtplejen Ole Noe, vildtkonsulent, Vildtforvaltningsskolen, Kalø Show Resume
Natur- og vildtpleje i praksis Erik Esmann, lærer, Broager og Omegns Jagtforening Show Resume

Sidst bekræftet: 14-01-2005 Oprettet: 14-01-2005 Revideret: 14-01-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18