Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Specialsessionerne 20, 21, 22 og 23

Session 20 Børsting-udvalgets anbefalinger

Mødeleder:

Børsting-udvalgets anbefalinger. Bent Claudi Lassen, formand for Danske Slagterier

Efterfølgende paneldiskussion med nøglepersoner

Show

Session 21 Perspektiver og visioner i forædlingen af korn og raps i Danmark
Der gennemføres en intensiv forædling og udviklingsindsats for at udvikle nye sorter i Danmark. Der gives indblik i muligheder og udfordringer for planteforædlingen igennem belysning af de væsentlige elementer i forædlingen. Fokus på de valg, der løbende skal træffes. Hvordan supplerer arbejdet med resistens i laboratoriet og i marken hinanden? Hvordan tackles det i praksis? Hvor stor er indsatsen, og hvad får du ud af det? Er der sidegevinster?

Mødeleder:
Jon Birger Pedersen, landskonsulent, Landscentret, Planteavl

Satses der for kortsigtet?

Ulla Plauborg, konsulent, LandboCenter Midt
Show Resume

Valget mellem udbytte og kvalitet - et eksempel i raps.

Morten Helt Poulsen, direktør, Abedfonden/DOW Agro Science
Show Resume

Hvordan vælger man mellem resistens og kvalitet til foder eller brød?

Hans Haldrup, forædlingsdirektør, Pajbjergfonden
Show Resume

Traditionel forædling og anvendt bioteknologi.

Kurt Hjortsholm, direktør, Sejet Planteforædling Show Resume

T Session 22 Ny forskning og dets potentialer
Landdistrikterne og landbrugsbedrifterne, primærproduktionen og de forskellige forædlingsled er alle afhængige af en styrket forskningsindsats, hvis de skal udvikle sig.
Den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats omfatter både grundforskning, strategisk og anvendelsesorienteret forskning.

Mødeleder:
Bent Claudi Lassen, gårdejer, Landbrugsrådet

Grundforskning og satsning på højteknologisk forskning som grundlag for vækst - herunder muligheder for udvikling af fødevareerhvervene!

Klaus Bock, professor, Carlsberg Forskningscenter Show Resume

Innovations Accelererende Forsknings Platforme (IAFP) i relation til landbrugets videre udvikling.

Greta Jacobsen, direktør, Højmarkslaboratoriet A/S Show

Det Frie Forskningsråd - visionære forskningsområder.

Bent Tolstrup Christensen, forskningsprofessor, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Show Resume

T Session 23 Internationalisering af forsøg og forskning inden for planteavlen
Internationalt samarbejde er særligt relevant inden for områder med fællesnævnere inden for miljø/klima, dyrkningsteknik og/eller biologi. Fællesnævnere er bl.a. udveksling af sorter og brug af pesticider med de samme aktivstoffer. Den internationale problemstilling understreges af langdistancespredning af skadegørere i form af luftbårne svampesporer.

Mødeleder:
Søren Aggergaard Mikkelsen, vicedirektør, Danmarks JordbrugsForskning

Spredning af kornets bladsvampe på tværs af landegrænser i Europa - og konsekvenser heraf for dansk planteavl.

Mogens Støvring Hovmøller, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

Perspektiver og barrierer for udveksling af resultater fra pesticid- og sortsforsøg på tværs af landegrænser.

Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

Nordisk forsøgssamarbejde - status og perspektiver.

Lars B. Kjær, souschef, Landscentret, Planteavl Show Resume

Sidst bekræftet: 11-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18