Feedback Form
Planteavl
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2008

Info-planter 

Oprettet: 11-01-2006

Plantekongres 2006

Specialsessionerne 24, 25 og 26

Session 24 Landbrugets image
Der sættes nye perspektiver på den stående debat om landbrugets image. Som det ser ud, når man kommer fra medieverdenen og selv bliver en del af landbruget.

Mødeleder:
Carl Åge Pedersen, chefkonsulent, Landscentret, Planteavl

Billeder og fremtidsbilleder via oplæg, videoklip, rollespil og dialog.

Marianne Purup, informationschef, Landscentret, Kommunikation og IT
Show Resume
Karen Svarre Asmussen, Crecea
Show
Børge Jørgensen, Dansk Landbrug
Show Manuskript

T Session 25 Biotek
Bioteknologien giver muligheder for udvikling af en lang række nye afgrøder med bedre ernæringsmæssige egenskaber, indhold af nye typer af indholdsstoffer til industrielle formål og for produktion af medicin. En række af disse afgrøder er nu tæt på kommercialisering.

Mødeleder:
Hans Chr. Holst, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Produktion af nye typer stivelse i gensplejsede kartofler.

Kristofer Vamling , Plant Science Sweden Show

Kartofler til medicinproduktion.

Lars Berglund, direktør, Cobento Biotech A/S Show Resume

Forbedring af korn og græsafgrøder for bedre fordøjelighed og reduceret N- og P-belastning af miljøet.

Preben Bach Holm, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Show Resume

Danske bioteknologistrategier på non-food- og foderområdet.

Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent, Landbrugsraadet Show Resume

Session 26 Sundhed og velvære fra danske marker. "Nye produkter med sundhedsfremmende egenskaber".
Hvad er markedet, aktiviteterne og mulighederne, når det gælder produktion af medicinplanter og planter med højt indhold af sundhedsfremmende stoffer? Hvad er mad, og hvad er medicin? Hvad siger forbrugerne?

Mødeleder:
Jens Aage Nielsen, gårdejer, Landsudvalget for Planteavl

Medicinplanter. Marked - aktiviteter - muligheder.

John Juul Henriksen, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning, Årslev
Show Resume

Sundhedsfremmende stoffer i frugt og grønt. Marked - aktiviteter - muligheder.

Lars Porskjær Christensen, forskningsleder, Danmarks JordbrugsForskning, Årslev Show Resume

Mad eller medicin.

Ole Callesen, forskningschef, Danmarks JordbrugsForskning, Årslev
Resume

Fremtidens fødevarer.

Gitte Gross, fødevarepolitisk medarbejder, Forbrugerrådet
Show

Sidst bekræftet: 13-01-2006 Oprettet: 11-01-2006 Revideret: 11-01-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18